English
        
   
Luftudsigten

Luftudsigten
for de næste 3 dage

- prognoser for luftforurening og vejret.
 
Opdateres 4 gange dagligt. Lørdag
24/06-17
Søndag
25/06-17
Mandag
26/06-17

Trafikeret gade (kvælstofdioxid, kulmonoxid m.m.):

Jagtvej, Kbh.

Meldingernes betydning

Meldingernes betydning

Meldingernes betydning

Byområde (kvælstofdioxid, kulmonoxid m.m.):

København

Meldingernes betydning

Meldingernes betydning

Meldingernes betydning

Landområder (overfladeozon, m.m.):

Sjælland

Meldingernes betydning

Meldingernes betydning

Meldingernes betydning

Fyn

Meldingernes betydning

Meldingernes betydning

Meldingernes betydning

Nordjylland

Meldingernes betydning

Meldingernes betydning

Meldingernes betydning

Midtjylland

Meldingernes betydning

Meldingernes betydning

Meldingernes betydning

Sydjylland

Meldingernes betydning

Meldingernes betydning

Meldingernes betydning

Bornholm

Meldingernes betydning

Meldingernes betydning

Meldingernes betydning

NB! Klik på et geografisk område i ovenstående tabel for at se en detaljeret luftforurenings- og vejrprognose.

Oversigtssiden http://envs.au.dk/luft er en indgang til alle Aarhus Universitets websider om luftforurening.


Ansvarlig for Luftudsigten: Institut for Miljøvidenskab og DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Kort over luftforureningen

Geografisk fordeling af luftforureningen over Danmark og København. Der kan vælges kort med luftforureningsprognoser fra få timer op til tre dage. Vælg også at se luftforureningen som animation. 

Andre steder
Aarhus Universitet leverer detaljerede luftforureningsprognoser til visse danske byer, så borgerne her kan få detaljeret information om den lokale luftforurening.
For tiden er der tale om følgende byer:
  • Københavns Kommune. Aarhus Universitet leverer luftforureningsprognoser til Miljøkontrollen i København som driver en række sider med en generel luftforureningsudsigt for København samt en særlig luftudsigt for 11 trafikerede gadestrækninger i byen.
  • Aarhus Universitet leverer luftforureningsprognoser til City and County of Swansea - UK.

Stofferne og deres grænseværdier

Forklaring til værdierne (under middel, middel m.fl.) i ovenstående varslingstabel.

Forholdsregler

Hvordan skal jeg forholde mig? Generelle forholdsregler med hensyn til luftforurening.

Hvordan laves luftudsigten?

Hvordan kan man forudsige luftforureningen?  Få bl.a. en forklaring på hvorfor der kan være stor forskel på luftforureningen på en vej, alt efter hvilken side man befinder sig på.

Luftforureningssystem på engelsk

Se en demonstration af hele Aarhus Universitets luftforureningprognosesystem på engelsk. Her kan eksempelvis ses animerede luftforurenings- og vejrkort over Danmark.

Overvågningsprogrammerne for luftforurening

Siden indeholder en lang række links med tilhørende forklaringer til overvågning af luftkvalitet med målinger.

0

Henvendelse om denne sides indhold: Matthias Ketzel
Revideret 26-8-2013

Den rolle, som det tidligere Danmarks Miljøundersøgelser har haft, varetages nu af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet i samarbejde med faglige institutter ved Aarhus Universitet - specielt Institut for Miljøvidenskab og Institut for Bioscience.