English
        
  Luftudsigten

Luftudsigten for de højeste værdier af forureningen over KøbenhavnFind vejrudsigten nederst på siden


Forklaring til graferne: Klokkeslæt og dato står på den vandrette akse

Luftforureningsudsigt for København


Vejrudsigt for København

Til Luftudsigten (oversigtsside)

0

Henvendelse om denne sides indhold: Helge Rørdam Olesen
Revideret 19-6-2012

Den rolle, som det tidligere Danmarks Miljøundersøgelser har haft, varetages nu af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet i samarbejde med faglige institutter ved Aarhus Universitet - specielt Institut for Miljøvidenskab og Institut for Bioscience.