Aarhus University
DU ER HER: Forskning » Professorater

Professorater

Listen giver en oversigt over professorer som aktuelt er tilknyttet DMU.

Professorer

 • Mikael Skou Andersen. Ansat 1/1 2001,  fagområde: Policy analyse. Ansat 1/11-2009, fagområde: Policy analyse. Præsentation i DMUNyt. Orlov fra 15/3-2010
 • Jacob Carstensen (ansat 1/8 2008)
  Fagområde: Forvaltning af marine områder
 • Christian Frølund Damgaard (ansat 1/9 2008)
  Fagområde: Terrestrisk økologi
 • Rune Dietz (ansat 1/11-2009) Fagområde: Conservation Biology af marine havpattedyr. Præsentation i DMUNyt 
 • Mads Forchhammer (ansat d. 1/8 2005)
  Fagområde: Arktisk miljø
 • Tony Fox (ansat d. 1/5 2003)
  Fagområde: Vådområders økologi
 • Michael Evan Goodsite (ansat d. 1/11 2008)
  Fagområde: Atmosfærekemi, Klima, globale processer. Præsentation i DMUNyt
 • Martin Holmstrup (ansat d. 1/9 2007)
  Fagområde: Terrestrisk økologi/Økotoksikologi
 • Erik Jeppesen (er desuden adjungeret professor ved et CAS-institut i Wuhan, Kina) (ansat d. 1/4 2002 og 1/4 2010)
  Fagområde: Søøkologi
 • Brian Kronvang (ansat d. 1/9 2008)
  Fagområde: Oplandsmodeller
 • Jesper Madsen (professor 1. marts 2011). Fagområde: Conservation ecology
 • Stiig Markager (professor 1. december 2010). Fagområde: Marin økologi og biogeokemi. Præsentation af Stiig Markager
 • Philipp Mayer (ansat 1. marts 2010). Fagområde: Environmental and human exposure to persistent organic contaminats
 • Bo Riemann (professor 1. marts 2011). Fagområde: Marin økologi og forvaltning
 • Mette Termansen (ansat d. 1/10-2009). Fagområde: Miljøøkonomi. Præsentation af Mette Termansen

Professorer som er adjungeret ved andre universiteter:

 • Ole Hertel (Roskilde Universitet
 • Stiig Markager (Københavns Universitet)
 • Phillip Mayer (Københavns Universitet)
 • Bo Riemann (Roskilde Universitetscenter)
 • Henrik Skov (Syddansk Universitet)

Professorer som er adjungeret ved DMU, Aarhus Universitet

 • Eric Post (Pennsylvania State University)
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 12.04.2012

Denne hjemmeside vedligeholdes ikke mere

Gå til ny hjemmeside
dce.au.dk