Aarhus University
DU ER HER: Nyheder

Bedre miljø i Limfjorden

Del |

Miljøet i Limfjorden er blevet bedre de seneste to årtier, men det har endnu ikke ført til, at iltsvind er blevet mindre hyppigt. Hvis miljøet skal forbedres yderligere, kræver det mere tid, og at tilførslerne af næringsstoffer begrænses endnu mere.

09.12.2009 | Christian F. Damgaard

DMUNyt 2006 nr. 4, 1. maj 2006

Limfjorden ved Agger Tange. Fotograf: Ole MallingMiljøet i Limfjorden er blevet bedre de seneste to årtier. Det skyldes primært, at fjorden får tilført færre næringsstoffer. Det har blandt andet ført til, at vandet er blevet mere klart, men det har endnu ikke ført til, at iltsvind er blevet mindre hyppigt. Hvis miljøet skal forbedres yderligere, kræver det mere tid, og at tilførslerne af næringsstoffer begrænses endnu mere.


Det kan du læse mere om i dette nummer af DMUNyt. Du kan også læse om et nyt projekt om kirkeugler og om forsøgsudsætninger af genmodificerede planter i 2005.

Bedre miljø i Limfjorden
Artikel  


Hvorfor går kirkeuglen tilbage?
Notits  


Majs topper listen over forsøgsudsætninger af genmodificerede planter (GMO´er) i 2005
Notits  
Nyheder
Henvendelse om denne sides indhold: 
Christian F. Damgaard

Revideret 12.04.2012

Denne hjemmeside vedligeholdes ikke mere

Gå til ny hjemmeside
dce.au.dk