Aarhus University
DU ER HER: Nyheder

Bedre miljøtilstand i Viborgsøerne

Del |

De sidste 20 års indsats for at forbedre miljøtilstanden i Viborgsøerne har virket. Det har forbedret den økologiske tilstand i søerne – specielt i Viborg Nørresø, selv om målsætningen endnu ikke er opfyldt. Det fremgår af en ny rapport fra DMU.

16.12.2009 | Everybody

De sidste 20 års indsats for at forbedre miljøtilstanden i Viborgsøerne har virket. Indsatsen har forbedret den økologiske tilstand i søerne – specielt i Viborg Nørresø hvor tilførslen og koncentrationen af fosfor er faldet markant. Den har forbedret den samlede vandkvalitet i søen.

Det fremgår af en ny rapport fra DMU. Der er også tegn på forbedringer i Viborg Søndersø, men vandkvaliteten her er meget påvirket af den interne belastning med fosfor.

Forfatterne vurderer at forbedringerne i vandkvaliteten primært skyldes indgrebene for at mindske belastningen med næringsstoffer fra oplandene til søerne. Søerne er stadig næringsrige og forholdsvis uklare, og forfatterne vurderer at vil være nødvendigt at mindske den nuværende tilførsel af fosfor til søerne med ca. 1/3, hvis vandmiljøet fremover skal opfylde de nuværende målsætninger for søerne.

Miljøtilstand og udvikling i Viborgsøerne 1985-2005. Johansson, L.S., Søndergaard, M., Liboriussen, L. & Jacobsen, T. 2006. Faglig rapport fra DMU nr. 607. 55 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (1.294 kB).

Kontakt: Akademisk medarbejder Liselotte Sander Johansson, DMU, tlf. 8920 1762, lsj@dmu.dk

Nyheder
Henvendelse om denne sides indhold: 
Everybody

Revideret 12.04.2012

Denne hjemmeside vedligeholdes ikke mere

Gå til ny hjemmeside
dce.au.dk