Aarhus University
DU ER HER: Nyheder

Dioxiner i luft og nedbør i Danmark

Del |

Formålet med undersøgelsen har været at bestemme niveauet af dioxiner i luft og nedbør i Danmark.

09.12.2009 | Christian F. Damgaard

Formålet med undersøgelsen har været at bestemme niveauet af dioxiner i luft og nedbør i Danmark.

De væsentligste konklusioner er:

  • Målinger af dioxin i luft i mindre byer viser markant højere værdier om vinteren. De høje værdier skyldes formentligt udslip af dioxin fra brændeovne (endelige undersøgelser af dioxin fra brændeovne afsluttes i sommeren 2006).
  • Måling af atmosfærisk nedfald af dioxin viser, at dioxinen formentlig stammer fra langtransport af dioxin fra fjerne kilder.
  • Atmosfærisk nedfald tilfører Østersøen et stort overskud af dioxin, som er tilgængeligt for optagelse i fødekæden.
  • Atmosfærisk nedfald kan være kilden til hovedparten af dioxin i mælk og andre mejeriprodukter.

Kontaktperson: Seniorforsker Helle Vibeke Andersen, DMU, 4630 1137, hva@dmu.dk

Dioxin in the Atmosphere of Denmark. Faglig rapport fra DMU nr. 565. Vikelsøe, J., Hovmand, M.F., Andersen, H.V., Bossi, R., Johansen, E. & Chrillesen, M. 2006. Sammenfatning  | Summary  | Full report in pdf format (700kB).

Nyheder
Henvendelse om denne sides indhold: 
Christian F. Damgaard

Revideret 12.04.2012

Denne hjemmeside vedligeholdes ikke mere

Gå til ny hjemmeside
dce.au.dk