Aarhus University
DU ER HER: Nyheder

DMU kan beregne hvor forurenet luften er

Del |

Den ny web-portal ”Luften på din vej”. Eksempel fra Roskilde.

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet har udviklet metoder som kan forudsige luftforureningen, på en hvilken som helst dansk adresse, til et hvilken som helst tidspunkt.

25.10.2010

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet har udviklet metoder som kan forudsige luftforureningen, på en hvilken som helst dansk adresse, til et hvilken som helst tidspunkt.

Danmarks Radio har her til morgen bragt nyheden om at ingen oplyser om luftens forurening, når man køber en lejlighed eller hus. Det kunne der imidlertid rådes bod på relativt hurtigt.

DMU har nemlig udviklet modeller som kan beregne luftkvaliteten på en hvilken som helst adresse, til et hvilken som helst tidspunkt. Disse modeller kan bruges til at kortlægge luftkvaliteten, både her og nu og i de kommende tre døgn, men også historisk tilbage til 1960. Det sidste har været brugt til befolkningsundersøgelser.

Link til interaktivt kort

Igennem mere end 10 år har DMU udviklet modeller og samlet data, som gør at vi i dag kan beregne luftkvaliteten meget detaljeret over hele Danmark. Dette beregningssystem ”AirGIS” er ved at blive overført til en internetbaseret løsning ”Luften på din vej”, en portal hvor man kan navigere rundt på et Danmarkskort og zoome ind præcist på sit eget hus.

Herfra vil man kunne få oplyst årsmiddelværdier for luftforureningen. Informationerne om luftkvalitet fra DMU omfatter kvælstofdioxid niveauer (NO2), som er tæt knyttet til trafik forurening og som for nyligt i en række videnskabelige artikler er blevet vist at påvirke menneskers helbred. Desuden beregnes niveauer af partikel forureningen (PM10, PM2.5), som er kendt for at være sundhedsskadelig.

Beregningen tager højde for den generelle baggrundsforurening, den lokale baggrund i byen og trafikkens bidrag. Derimod er evt. lokale bidrag fra fx brændeovne ikke medregnet. Modellen er valideret med aktuelle målinger af luftforurening, så man sikrer at resultaterne er retvisende.

I forbindelse med Forskningens Døgn i 2010 demonstrerede DMU en sådan interaktiv hjemmeside, hvor man bl.a. kunne se årsmiddelkoncentrationer af NO2 på alle adresser i Roskilde.

DMU har gennem en årrække udviklet og anvendt disse luftkvalitetsmodeller for at opnå indsigt i hvordan befolkningen eksponeres for luftforurening. Sammen med medicinske forskere ved AU, KU og Kræftens bekæmpelse er der gennemført omfattende undersøgelser[1] af sammenhængen mellem luftkvalitet og luftvejslidelser. Undersøgelsen strækker sig over 30 år og inkluderer hver tiende adresse i hele landet (over 200.000 adresser). Disse nye raffinerede beregninger har vist højere forklaringsgrad af luftvejslidelser end nogen tidligere undersøgelser, og der er for nyligt udgivet en række videnskabelige artikler på basis af dem.

Sådan beregner man luftforureningen

Luftkvalitetsmodeller beskriver, hvordan udslip fra forskellige forureningskilder transporteres, spredes, omdannes og afsættes i atmosfæren. AirGIS systemet kan beregne luftkvalitet på gadeniveau. Det er et system, som anvender luftkvalitetsmodeller, geografiske data om veje, trafik og bygninger, adressepunkter og Geografiske Informationssystemer (GIS). Til beregning af bidraget fra trafikken i en konkret gade anvendes gadeluftkvalitetsmodellen Operational Street Pollution Model (OSPM). Beregning af bybaggrundsbidraget fra den øvrige trafik beregnes med Urban Background model (UBM), og det regionale bidrag beregnes med en lang-transport model Danish Eulerian Hemispheric Model (DEHM). Modellerne kræver alle store mængder af data. Disse er gennem mange år samlet i en stor data base hos DMU og omfatter bl.a. viden om trafikken på alle veje i landet, den præcise placering af alle veje og bygninger samt adgang til store internationale data baser om emissions niveauer for forskellige typer af køretøjer samt real-tid adgang til satellitbilleder af luftkvaliteten over Europa. Alle modeller er udviklet af DMU.

Målinger på enkeltadresser er ikke nogen farbar vej

At kortlægge lokal luftforurening ved hjælp af målinger er ikke praktisk eller økonomisk muligt. Det kræver nemlig en længerevarende målekampagne på hver enkelt lokalitet at måle en repræsentativ luftforurening, pga. variationer i meteorologi og kilder. I Det Nationale program for Overvågning af VAndmiljøet og Naturen (NOVANA) måler DMU luftkvaliteten kontinuert på få faste målestationer efter retningslinjer i EU’s luftkvalitetsdirektiv. Målinger gennemføres bl.a. for få udvalgte gader og i bybaggrundsluft i København, Århus, Odense og Aalborg. Disse målinger giver bl.a. information om hvordan luftkvaliteten udvikler sig over tid og målingerne kan sammenlignes med grænseværdier. Målingerne bruges desuden til at sikre at modellerne giver retvisende resultater under skiftende forhold, bl.a. som følge af nye regler for køretøjer.

Kontakt

Seniorforsker Steen Solvang Jensen, tlf. 4630 1281, ssj@dmu.dk

Seniorgeograf Martin Hvidberg, tlf. 4630 1155, Martin.Hvidberg@dmu.dk

 


[1] Airpolife, www.airpolife.dk

Nyheder
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 12.04.2012

Denne hjemmeside vedligeholdes ikke mere

Gå til ny hjemmeside
dce.au.dk