Aarhus University
DU ER HER: Nyheder

Foreløbig status over VMP III

Del |

Kvælstofoverskuddet er faldet fra 2002/2003 til 2003/04, hvorimod fosforoverskuddet er omtrent uændret i de to driftår. Det fremgår af ”Vandmiljøplan III: Statusnotat for 2005” som Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og Danmarks JordbrugsForskning (DJF) har udarbejdet i fællesskab.

09.12.2009 | Aase Dyhl Hansen

Kvælstofoverskuddet er faldet fra 2002/2003 til 2003/04, hvorimod fosforoverskuddet er omtrent uændret i de to driftår. I forhold til 2001/02 er fosforoverskuddet i 2003/04 reduceret med 4 %. Målsætningen i 2009 er et fald på 25 %. Det fremgår af ”Vandmiljøplan III: Statusnotat for 2005” som Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og Danmarks JordbrugsForskning (DJF) har udarbejdet i fællesskab. En række af de tiltag i Vandmiljøplan III (VMP III), som har til formål at mindske overskuddet af kvælstof og fosfor, er først implementeret i 2005. Det er derfor endnu for tidligt at vurdere effekten af disse tiltag i forhold til målsætningerne i VMP III.

Notatet er DMU’s DJF’s andet statusnotat efter VMP III blev vedtaget i april 2004. Notatet beskriver en række indikatorer for udviklingen i landbrugets næringsstofhusholdning. I 2007 udarbejdes et tilsvarende statusnotat for 2006, og i 2008 foretager DMU og DJF en egentlig midtvejsevaluering af VMP III.

 Seniorrådgiver Ruth Grant, DMU, tlf. 8920 1464, rg@dmu.dk

Se notatet ”Vandmiljøplan III. Statusnotat for 2005

Link til interaktivt kort med geografisk placering af Skovrejsningsområder og VMPII vådområder:

Nyheder
Henvendelse om denne sides indhold: 
Aase Dyhl Hansen

Revideret 12.04.2012

Denne hjemmeside vedligeholdes ikke mere

Gå til ny hjemmeside
dce.au.dk