Aarhus University
DU ER HER: Nyheder

Forslag til fysisk indeks for vandløb

Del |

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har sammen med i alt 11 amter udarbejdet forslag til et nyt dansk indeks til vurdering af de fysiske forhold i danske vandløb. Formålet med indekset er at udvikle et redskab som kan bruges i forbindelse med implementeringen af EU’s Vandrammedirektiv, som skal være gennemført i 2015. Indekset er foreløbigt indarbejdet i det nationale overvågningsprogram, NOVANA, men vil også kunne bruges i andre sammenhænge.

09.12.2009 | Anja Brun

DMU har sammen med i alt 11 amter udarbejdet forslag til et nyt dansk indeks til vurdering af de fysiske forhold i danske vandløb. Formålet med indekset er at udvikle et redskab som kan bruges i forbindelse med implementeringen af EU’s Vandrammedirektiv, som skal være gennemført i 2015.

Amter og DMU har afprøvet to forskellige indices, og resultaterne fra afprøvningen har dannet grundlag for det nye indeks. Indekset dækker stort set behovet for en standardiseret metode til vurdering af den fysiske kvalitet i de fleste danske vandløb.

Det nye fysiske indeks for vandløb er nu gennem en fase hvor det kan testes dels på regionalt niveau og dels ved at det nu anvendes i forbindelse med det nationale overvågningsprogram, NOVANA. Erfaringerne kan anvendes til at justere indekset. Herefter vil det også være muligt at opstille egentlige kvalitetsklasser i henhold til Vandrammedirektivet.

 Forskningschef Kurt Nielsen, DMU, tlf. 8920 1780, kni@dmu.dk

Faglig rapport nr. 590: Fysisk kvalitet i vandløb. Test af to danske indices og udvikling af et nationalt indeks til brug ved overvågning i vandløb. Pedersen, M.L., Sode, A., Kaarup, P. & Bundgaard, P. 2006. 44 s. SammenfatningHele rapporten i pdf-format (2.215 kB).

Nyheder
Henvendelse om denne sides indhold: 
Anja Brun

Revideret 12.04.2012

Denne hjemmeside vedligeholdes ikke mere

Gå til ny hjemmeside
dce.au.dk