Aarhus University
DU ER HER: Nyheder

Hunde måske forgiftet af blågrønalger

Del |

Store mængder af den giftige blågrønalge Nodularia er de seneste uger skyllet op på de østsjællandske strande. Algerne indeholder høje koncentrationer af giftstoffet nodularin, og kan muligvis være skyld i at flere hunde er døde. Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) vil derfor fraråde mennesker og dyr at komme i kontakt med sammenskyllede alger på stranden og med vand der er kraftigt farvet af alger.

16.12.2009 | Kirsten Rydahl

Den varme sommer har ført til usædvanligt store forekomster af blågrønalger specielt i den vestlige Østersø, Bælthavet og det sydlige Kattegat. DMU har undersøgt algerne ved Amager Strand. Det drejede sig næsten udelukkende om blågrønalgen Nodularia spumigena, der producerer et meget kraftigt levergiftstof, nodularin. Mange steder er algerne blevet skyllet sammen og ligger nær vandkanten på stranden som grønne plamager. Disse sammenskyllede alger indeholder også meget høje koncentrationer af nodularin.

Man bør derfor følge de baderåd som de seneste uger er blevet gentaget i medierne – undlad at komme i kontakt med de sammenskyllede alger på stranden og med vand der er kraftigt farvet af alger. Dette råd gælder både for mennesker og dyr.

Dette understreges af at Københavns Dyrehospital siden den 16. august har fået indleveret flere hunde som er døde efter af have badet i eller drukket af vandet ved Greve-Ishøj Strand, Sydhavnen og Amager Strand i Københavnsområdet. Flere af hundene havde også spist af opskyllede alger, der lå på stranden. Symptomerne hos hundene har været opkastninger, evt. blodfyldt diarre, og hundene er døde inden for to døgn efter de havde været i vandet. Fire af disse hunde er blevet undersøgt af dyrlægerne, og hundenes lever har i alle tilfælde været tydelig beskadiget.

De store forekomster af giftige blågrønalger og symptomerne med beskadigede levere hos hunde der har badet i eller indtaget alger ved strandene, sandsynliggør at hundene er døde af forgiftninger forårsaget af blågrønalgerne.

Link til sider om alger og baderåd på DMU's hjemmeside

Om Nodularia spumigena

 Seniorforsker Peter Henriksen, DMU, tlf. 4630 1258, pet@dmu.dk

Blågrønalger ved Kastrup Havn.Blågrønalger ved Amager Strand

Blågrønalger ved Kastrup Havn og Amager Strand.

Nyheder
Henvendelse om denne sides indhold: 
Kirsten Rydahl

Revideret 12.04.2012

Denne hjemmeside vedligeholdes ikke mere

Gå til ny hjemmeside
dce.au.dk