Aarhus University
DU ER HER: Nyheder

Kontrol af sprøjtegifte

Del |

Udover kontrol af indholdet af aktivstof er alle indsamlede prøver med undtagelse af rodenticider kontrolleret for indhold af octylphenolethoxylater (OPEO) og nonylphenolethoxylater (NPEO). Ni af de enogtyve produkter, der indeholder bromadiolon, var ikke inden for den accepterede tolerance for indhold af aktivstof. Ingen af de undersøgte produkter indeholdt OPEO, men to af prøverne indeholdt NPEO. Koncentrationen af NPEO i formuleringen var cirka 0.01 %. På ét produkt var indholdet af aktivstof kun deklareret i g/l og ikke i % som det ellers er krævet i bekendtgørelsen.

09.12.2009 | Jens Christian Pedersen

Fem forskellige grupper af produkter var inkluderet i den analytisk-kemiske kontrol udført af myndighederne i 2005:

  1. Herbicider indeholdende diquat dibromid, florasulam, flupyrsulfuron-methyl, metsulfuron-methyl og tribenuron-methyl.
  2. Fungicider indeholdende dithianon og pyraclostrobin.
  3. Insekticider indeholdende esfenvalerat og diflubenzuron.
  4. Rodenticider indeholdende bromadiolon.
  5. Afskrækningsmidler indeholdende thiram.

Udover kontrol af indholdet af aktivstof er alle indsamlede prøver med undtagelse af rodenticider kontrolleret for indhold af octylphenolethoxylater (OPEO) og nonylphenolethoxylater (NPEO). 

Ni af de enogtyve produkter, der indeholder bromadiolon, var ikke inden for den accepterede tolerance for indhold af aktivstof. Ingen af de undersøgte produkter indeholdt OPEO, men to af prøverne indeholdt NPEO. Koncentrationen af NPEO i formuleringen var cirka 0.01 %. På ét produkt var indholdet af aktivstof kun deklareret i g/l og ikke i % som det ellers er krævet i bekendtgørelsen.

Kontakt: Sektionsleder Teddy Krongaard,  tlf. + 4630 1809, tek@dmu.dk

Control of Pesticides 2005. Krongaard, T., Petersen, K.K. & Christoffersen, C. Faglig rapport fra DMU nr. 630. 2007. 24 s.  Sammenfatning  | Summary  |Hele rapporten  i pdf-format (354 kB)

Nyheder
Henvendelse om denne sides indhold: 
Jens Christian Pedersen

Revideret 12.04.2012

Denne hjemmeside vedligeholdes ikke mere

Gå til ny hjemmeside
dce.au.dk