Aarhus University
DU ER HER: Nyheder

Manual til Nuuk Basic-programmet

Del |

Manualen beskriver metoder og indsamlingsprocedurer i delprogrammet Biobasis.

22.12.2009 | Steen Voigt

Nuuk Basic programmet blev startet i 2007 af Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet i samarbejde med Grønlands Naturinstitut, Københavns Universitet og Asiaq (Grønlands forundersøgelser). Programmet finansieres af Energistyrelsen og Miljøstyrelsen som en del af Miljøstøtten til Arktis (DANCEA-programmet).

Nuuk Basic dokumenterer og undersøger effekter af klimaændringer på marine og terrestriske økosystemer og består at 4 delprogrammer: MarinBasis som varetager, det marine miljø, BioBasis som indsamler biotiske parametre, samt Geobasis og KlimaBasis, som indsamler abiotiske parametre.

Denne manual beskriver de metoder og indsamlingsprocedurer, der anvendes i Biobasis. Manualen vil løbende blive opdateret på www.nuuk-basic.dk.

Moniteringen i Biobasis omfatter bl. a. udvalgte planters reproduktive fænologi, vegetationens grønhed (NDVI), CO2 flux, arthropoder, mikroarthropoder, nedbrydning af organisk materiale, fugle samt sø-økologi.

Kontakt: Seniorrådgiver Peter Aastrup, tlf. 4630 1935, pja@dmu.dk

NuukBasic. Conceptual design and sampling procedures of the biological programme of NuukBasic. Aastrup, P., Nymand, J., Raundrup, K., Lauridsen, T.L., Krogh, P.H., Schmidt, N.M., Illeris, L. & Ro-Poulsen, H. 2009. National Environmental Research Institute, Aarhus University. 70 pp. NERI Technical Report No. 745. 

Hele rapporten (på engelsk) i pdf-format (2 MB)

Nyheder
Henvendelse om denne sides indhold: 
Steen Voigt

Revideret 12.04.2012

Denne hjemmeside vedligeholdes ikke mere

Gå til ny hjemmeside
dce.au.dk