Aarhus University
DU ER HER: Nyheder

Miljøkonsekvenser ved afbrænding af husdyrgødning

Del |

Ny rapport fra DMU konkluderer, at afbrænding af husdyrgødning med henblik på at udnytte energien overvejende må betragtes som en mulig løsning af problemer med fosforforurening for enkelte bedrifter eller i et lokalområde.

16.12.2009 | Anja Brun

Regeringen har besluttet, at de aktuelle barrierer for afbrænding af husdyrgødning skal søges fjernet. I den forbindelse er DMU blevet bedt om at belyse de miljømæssige konsekvenser.

DMU har derfor regnet på en række scenarier og konkluderer, at afbrænding af husdyrgødning med henblik på at udnytte energien overvejende må betragtes som en mulig løsning af problemer med fosforforurening for enkelte bedrifter eller i et lokalområde. Det kunne fx være ved realisering af krav stillet i forbindelse med en miljøgodkendelse eller opfyldelse af miljømålene for et vandområde omfattet af Vandrammedirektivet.

Kontaktperson: Seniorforsker Jesper Sølver Schou, DMU, 4630 1225, jss@dmu.dk

Nr. 575: Miljøkonsekvenser ved afbrænding af husdyrgødning med sigte på energiudnyttelse - scenarieanalyse for et udvalgt opland. Schou, J.S., Gyldenkærne, S., Grant, R. Elmegaard, N. Palmgren, F. & Levin, G. 2006. 42 s. Sammenfatning | SummaryHele rapporten i pdf-format (2.554 kB).

Nyheder
Henvendelse om denne sides indhold: 
Anja Brun

Revideret 12.04.2012

Denne hjemmeside vedligeholdes ikke mere

Gå til ny hjemmeside
dce.au.dk