Aarhus University
DU ER HER: Nyheder

Miljøpåvirkninger af deponering af mineaffald

Del |

En international konference i Norge i september 2009 drøftede emnet miljøpåvirkninger af deponering af mineaffald i søer og i havet. Hvad er problemerne, og hvordan kan de løses? Disse spørgsmål blev diskuteret af eksperter ved konferencen.

17.12.2009 | Jens Christian Pedersen

Den internationale konference “Marine and lake disposal of mine tailings and waste rock” i Egersund, Norge, 7.-10. september 2009 handlede om deponering af to typer mineaffald, såkaldt “tailings” og “waste rock” i søer og i havet. “Tailings” er det affald der bliver tilbage, når der er udvundet mineraler fra en malmforekomst. “Waste rock” er materiale, som i forbindelse med brydningen af forekomst enten indeholder for lidt mineral til at det kan betale sig at udnytte det, eller som skal fjernes for at udnytte forekomsten. Deponering af mineaffald i søer eller i havet har fundet sted mange steder i verden og sker fortsat.

Erfaringer fra miner, som er lukkede, opererer eller planlægger at starte i Norge, Grønland, Canada, Indonesien og Papua New Guinea blev beskrevet i 3 indledende foredrag og i 22 andre indlæg. Der blev beskrevet eksempler på både tilfredsstillende og utilfredsstillende løsninger af de miljøproblemer, som knytter sig til deponering af affaldet. Mange indlæg beskrev, hvilke metoder, der kan anvendes til at forudse de miljøproblemer, der vil opstå ved deponering af affaldet i søer og i havet.

Øjensynligt findes der nu troværdige metoder til at vurdere de miljømæssige effekter, hvilket gør det muligt for beslutningstagere at vurdere, om der findes miljømæssigt acceptable løsninger i forbindelse med at konkret mineprojekt. Ved afslutningen af konferencen fremhævede deltagerne en række vigtige konklusioner, bl.a. om hvor der er behov for mere forskning, og om hvordan miljøpåvirkninger bedre kan håndteres.

Konferencen var organiseret af NIVA (Norsk Institutt for Vannforskning), Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet og University of British Colombia.

Gert Asmund, Poul Johansen og Jens Søndergaard fra DMU deltog i planlægningen og afholdelse af konferencen og præsenterede også to indlæg om grønlandske miner.

Kontakter: Seniorforsker Gert Asmund, tel. +45 4630 1925, gas@dmu.dk; Seniorforsker Poul Johansen +45-4630 1936 poj@dmu.dk

Marine and lake disposal of mine tailings and waste rock (resume fra konferencen, program, præsentationer og deltagerliste)

Nyheder
Henvendelse om denne sides indhold: 
Jens Christian Pedersen

Revideret 12.04.2012

Denne hjemmeside vedligeholdes ikke mere

Gå til ny hjemmeside
dce.au.dk