Aarhus University
DU ER HER: Nyheder

Miljøtilstanden i søerne i de Vestlige Vejler

Del |

Miljøtilstanden i søerne i de Vestlige Vejler i Nordvestjylland er som de fleste andre danske søer påvirket af høj næringsstoftilførsel. Hvis miljøtilstanden skal forbedres, kræver det at tilførslen af næringsstoffer til søerne mindskes.

09.12.2009 | Christian F. Damgaard

De tre store søer i de Vestlige Vejler (Tømmerby Fjord, Østerild Fjord og Arup Vejle) er alle næringsrige og uklare. Årsagen til dette er store tilførsler af næringsstoffer fra de omgivende landområder. Sådan har det stort set været gennem de sidste 10-15 år. Det er kun muligt at forbedre vandkvaliteten, hvis tilførslen af næringsstoffer til søerne mindskes.

DMU og Viborg Amt har i fællesskab regnet på, hvilken effekt en række scenarier kan få for de tre søer. I scenarierne ændres der på gennemstrømningen af vand i området på forskellig vis. Især et scenarie kan på sigt forbedre vandkvaliteten betydeligt i en af søerne. Det drejer sig om et scenarie, hvor indstrømningen af vand gennem et formodet utæt dige omkring Tømmerby Fjord stoppes. Scenarierne for Østerild Fjord og Arup Vejle vil kun betyde mindre forbedringer af vandkvaliteten, og begge søer vil fortsat være forholdsvis næringsrige. Derudover må det forventes, at effekterne af en mindsket tilførsel af næringsstoffer til søerne vil blive forsinket på grund af en intern frigivelse af fosfor fra sedimentet i alle tre søer. 

Kontaktperson: Seniorforsker Martin Søndergaard, DMU, tlf. 8920 1426, ms@dmu.dk


Nr. 572: Søerne i De Vestlige Vejler. Søndergaard, M., Landkildehus, F., Lauridsen, T. & Krog, G. 2006. 56 s. SammenfatningHele rapporten i pdf-format (1.325 kB).

Nyheder
Henvendelse om denne sides indhold: 
Christian F. Damgaard

Revideret 12.04.2012

Denne hjemmeside vedligeholdes ikke mere

Gå til ny hjemmeside
dce.au.dk