Aarhus University
DU ER HER: Nyheder

Mindre partikelforurening på H.C. Andersens Boulevard

Del |

Partikelforureningen på H.C. Andersens Boulevard i København er faldet fra ca. 39 til 33 mikrogram per kubikmeter. Det markante fald er sket i efteråret 2008 og er kun sket på den ene målestation. Det markante fald hænger til forskernes overraskelse tilsyneladende sammen med et skift af belægning (asfalt) på vejen. Det viser en foreløbig gennemgang af resultaterne fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet.

10.12.2009 | Jens Christian Pedersen

Partikelforureningen på H.C. Andersens Boulevard i København er faldet fra ca. 39 til 33 mikrogram per kubikmeter. Det markante fald er sket i efteråret 2008 og er kun sket på den ene målestation. Det markante fald hænger til forskernes overraskelse tilsyneladende sammen med et skift af belægning (asfalt) på vejen. Det viser en foreløbig gennemgang af resultaterne fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet.

Der er stor fokus på luftforureningen med partikler i disse år fordi de er sundhedsskadelige. I en redegørelse fra Trafikministeriet i 2003 vurderedes det at partikelforureningen årligt medfører ca. 3.400 for tidlige dødsfald – hvortil kommer et større antal tilfælde af bronkitis, hjerte-kar-sygdomme og astma.

DMU står for overvågningen af luftforureningen i Danmark gennem i alt syv målestationer i de større byer samt på landet. I København er der således to målestationer i gadeniveau, henholdsvis på Jagtvej og H.C. Andersens Boulevard, samt én i tagniveau som måler den såkaldte bybaggrund.

På baggrund af en henvendelse fra Miljøstyrelsen har DMU gennemgået de foreløbige resultateter for 2009. Her har forskerne i DMU kunnet konstatere to ting der er usædvanlige på målestationen på H.C. Andersens Boulevard: Dels at der har været et problem med et måleapparat i perioden april-november 2009, dels at partikelforureningen - vurderet på basis af andre instrumenter - er faldet ganske betragteligt i forhold til tidligere år.

Partikelforureningen svinger meget, både fra dag til dag og gennem året. Derfor kræver det i almindelighed en længere måleserie at konstatere en ændring i niveauet. Endvidere er det også sådan at overskridelse af EU’s grænseværdier på partikelområdet kun kan vurderes på baggrund af et helt kalenderår.

DMU beklager at der har været problemer med partikelmålingerne. Efter at de nævnte problemer på H.C. Andersens Boulevard blev konstateret har DMU derfor gennemgået alle procedurer og udstyr som bruges til partikelmålinger. Her har det vist sig at problemet med PM10 (partikler mindre end 10 mikrometer) kun vedrører H.C. Andersens Boulevard, men at der også er problemer med målingerne af PM2,5, dvs. partikler mindre end 2,5 mikrometer. DMU arbejder på at opklare omfanget af disse problemer.

DMU’s partikelmålinger med PM10 er akkrediterede og akkrediteringen er underlagt retningslinjer og kontrol fra DANAK (Den Danske Akkrediterings og Metrologifond). DMU tager kvaliteten af målinger meget alvorlig. Det viser sig at det pågældende instrument er forsynet med et nyt afskæringshoved for partikler uden at det har været klart, at det nye hoved var mere følsomt overfor fremmedlegemer, end det gamle. DMU burde derfor have udarbejdet en ny vedligeholdelsesprocedure - et arbejde som nu er iværksat.

Fald i partikelforureningen

Det har været muligt for forskerne, at udarbejde et skøn over partikelforureningen på H.C. Andersens Boulevard via andre måleinstrumenter på målestationerne på H.C. Andersens Boulevard og H.C. Ørsteds Instituttet i København. Tilbage står at forskerne må konstatere et betragteligt og glædeligt fald i partikelforureningen. Årsmiddelværdien for PM10 er faldet fra et nogenlunde stabilt niveau på henh. 41, 38 og ca. 39 mikrogram pr. kubikmeter i henholdsvis 2006, 2007 og 2008 til ca. 33 mikrogram pr. kubikmeter i den forgangne del af 2009.

Faldet er uventet, fordi der ikke er observeret tilsvarende fald på de øvrige målestationer. Partikelforureningen er langsomt faldende på de øvrige målestationer i København og i de øvrige danske byer. Sporstofmålinger på målestationen på H.C. Andersens Boulevard peger på, at det markante fald dér skyldes en ny belægning (asfalt) som blev lagt på H.C. Andersens Boulevard i august-september 2008. Det er overraskende for forskerne. Det har været kendt, at en del af partikelforureningen stammer fra vejbelægninger, men forskerne på DMU er ikke bekendt med, at der tidligere har været rapporteret om et så kraftigt fald som følge af ny belægning.

Kontakt: Forskningschef Lars Moseholm, tlf. 4630 1101, lmo@dmu.dk 

Notat angående PM10 på H.C. Andersens Boulevard i 2008 og 2009 (sendt til Miljøstyrelsen 9.12.2009)

Redegørelse om partikelmålinger på H.C. Andersens Boulevard og rådgivning i spørgsmål om luftforurening(sendt af bestyrelsesformand Jens Bigum til miljøminister Troels Lund Poulsen 17.12.2009)

Nyheder
Henvendelse om denne sides indhold: 
Jens Christian Pedersen

Revideret 12.04.2012

Denne hjemmeside vedligeholdes ikke mere

Gå til ny hjemmeside
dce.au.dk