Aarhus University
DU ER HER: Nyheder

Ny model til at beregne strategier til at begrænse eutrofieringen af Østersøen

Del |

En ny rapport fra DMU præsenterer en model for hvordan man kan beregne omkostningsminimerende strategier til at begrænse belastningen af Østersøen med næringsstoffer.

09.12.2009 | Everybody

Denne rapport præsenterer en revideret model til beregning af omkostningsminimerende strategier til reduktion af næringsstofbelastninger i Østersøen. Arbejdet er udført som en del af MARE-projektet (se www.mare.su.se ). Det centrale i udviklingen af omkostningsminimeringsmodellen er, at gøre det muligt at generere konsistente omkostninger og effekter af næringsstofbelastningen som følge af reduktionstiltag implementeret i de lande, der grænser op til Østersøen.

Formålet med omkostningsminimeringsmodellen er, at give mulighed for at analysere omkostningseffektive scenarier for at reducere belastningen af Østersøen med næringsstoffer. Næringsstofbelastninger skyldes luft- såvel som vandbårne emissioner, men denne rapport fokuserer kun på emissioner fra lande med kystlinier tilgrænsende Østersøen eller med eller transport af spildevand til disse kystområder. Endvidere demonstreres det, hvorledes sekundære miljøeffekter, fx klimagasemissioner, kan inddrages i de velfærdsøkonomiske reduktionsomkostninger.

Modellen omfatter alle de ni lande der omgiver Østersøen, med en yderligere opdeling af disse til 24 oplande.

Kontakt: Seniorforsker, sektionsleder Jesper Sølver Schou, DMU, tlf. 4630 1225, jss@dmu.dk

Faglig rapport nr. 592: Modelling Cost-efficient Reductions of Nutrient Loads to the Baltic Sea . Model specification, Data and Cost-functions. Schou, J.S., Neye, S.T., Lundhede, T., Martinsen, L. & Hasler, B. 2006.   69 s.Sammenfatning |SummaryHele rapporten i pdf-format (917 kB).

 

Nyheder
Henvendelse om denne sides indhold: 
Everybody

Revideret 12.04.2012

Denne hjemmeside vedligeholdes ikke mere

Gå til ny hjemmeside
dce.au.dk