Aarhus University
DU ER HER: Nyheder

Ny viden om forekomst af miljøgifte i vandmiljøet

Del |

Perfluorerede forbindelser (PFAS) og organotinforbindelser er to stofgrupper, der findes udbredt i miljøet. Det viser resultaterne fra en såkaldt screeningsundersøgelse som er gennemført som en del af det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen, NOVANA. Du kan læse mere om dette i DMUNyt nr. 1, 2007. Her kan du også læse om springhalernes bidrag til stofkredsløbet, samt om to DMU-forskere som har fået en pris fra EU's forskningscenter i Ispra i Italien. Endelig fortæller vi om olieforurening af havet, en ny historie på DMU's hjemmeside.

09.12.2009 | Jens Christian Pedersen

Perfluorerede forbindelser (PFAS) og organotinforbindelser er to stofgrupper, der findes udbredt i miljøet. Det viser resultaterne fra en såkaldt screeningsundersøgelse som er gennemført som en del af det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen, NOVANA. Stofferne er langsomt nedbrydelige, ophobes i fødekæder og er mistænkt for at være bl.a. hormonforstyrrende. Undersøgelsen er gennemført i samarbejde mellem amterne og Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet.

Du kan læse mere om resultaterne af screeningsundersøgelsen samt DMU's anbefalinger i dette nr. af DMUNyt.

Her kan du også læse om springhaler og deres bidrag til stofkredsløbet, samt om to DMU-forskere som har fået en pris fra EU's forskningscenter i Ispra i Italien. Endelig fortæller vi om olieforurening af havet - en ny historie på DMU's hjemmeside.

Ny viden om forekomst af miljøgifte i vandmiljøet

Artikel

Springhalernes bidrag til stofkredsløbet

Artikel

Pris til DMU-forskere for årets vigtigste artikel

Artikel

Olieforurening i havet – hvad sker der?

Notits

Nyheder
Henvendelse om denne sides indhold: 
Jens Christian Pedersen

Revideret 12.04.2012

Denne hjemmeside vedligeholdes ikke mere

Gå til ny hjemmeside
dce.au.dk