Aarhus University
DU ER HER: Nyheder

Nyt europæisk center om klimatilpasning åbnet

Del |

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet er én af hovedkræfterne bag et nyt europæisk center der skal rådgive EU om klimatilpasning i Europa. Det skal blandt andet ske på baggrund af erfaringerne med den danske klimatilpasningsportal.

03.02.2011

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet er én af hovedkræfterne bag et nyt europæisk center der skal rådgive EU om klimatilpasning i Europa. Det skal blandt andet ske på baggrund af erfaringerne med den danske klimatilpasningsportal.

Et europæisk center som skal rådgive og vejlede det europæiske miljøagentur og EU-kommissionen om klimatilpasning i Europa har set dagens lys. Centeret består af 10 europæiske vidensinstitutioner og skal de næste 3 år bistå Det europæiske Miljøagentur med at formidle klimarelevante data og information om klimatilpasning.

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet er sammen med Koordineringsenhed for forskning i klimatilpasning (KFT) blandt hovedansøgerne og har ansvaret for den del af arbejdet der drejer sig om vidensdeling. DMU og KFT skal være med til at sikre at den klimatilpasningsportal EU-kommissionen er i gang med at udvikle (ACE) bliver en succes, og at den afspejler kommissionens satsning på området.

De danske erfaringer med formidling af klimatilpasning og erfaringerne omkring den danske klimatilpasningsportal er særligt vigtige i denne sammenhæng.

Kontakt: Seniorforsker Hans Sanderson, DMU, tlf. 4630 1822, hasa@dmu.dk; Dr. Sergio Castellari, Centre Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici (kontakt via mail til Mauro Buonocore: mauro.buonocore@cmcc.it)

Nyheder
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 12.04.2012

Denne hjemmeside vedligeholdes ikke mere

Gå til ny hjemmeside
dce.au.dk