Aarhus University
DU ER HER: Nyheder

Ph.D.-forsvar om fedtstoffer og stabile isotoper – en kilde til viden om det marine grønlandske økosystem

Del |

Lipider (fedtstoffer) og stabile isotoper i marine dyr rummer værdifuld viden som bl.a. kan bruges i forvaltningen af fx fisk og havpattedyr lige som informationerne kan bruges i forbindelse med kostrådgivning og spørgsmål vedrørende folkesundhed. Det er emnet for en Ph.D.afhandling som forsker Per Møller fra Danmarks Miljøundersøgelser forsvarer fredag den 25. august.

16.12.2009 | Anja Brun

Lipider (fedtstoffer) og stabile isotoper i marine dyr rummer værdifuld viden som bl.a. kan bruges i forvaltningen af fx fisk og havpattedyr lige som informationerne kan bruges i forbindelse med kostrådgivning og spørgsmål vedrørende folkesundhed. Det er emnet for en Ph.D.afhandling som forsker Per Møller fra Danmarks Miljøundersøgelser forsvarer fredag den 25. august.

Afhandlingen sammenfatter en række undersøgelser af lipider og stabile isotoper som Per Møller har gennemført de seneste år i samarbejde med kolleger i ind- og udland. Undersøgelserne er gennemført på prøver indsamlet fra invertebrater, fisk, havfugle og havpattedyr primært fra Vestgrønland, samt fra måltider baseret på lokal grønlandsk kost. Resultaterne viser at lipider og stabile isotoper rummer et stort potentiale som informationskilde som bl.a. kan anvendes i forbindelse med forvaltningen af fx fisk, havfugle og havpattedyr ligesom oplysningerne kan anvendes i forbindelse med kostrådgivning og spørgsmål vedrørende folkesundhed. Derudover udfylder resultaterne af undersøgelserne et hul i den viden vi har om havets fødekæder og sammenhænge mellem de forskellige led i fødekæderne.

Forsker Per Møller forsvarer sin afhandling fredag den 25. august kl. 13.00 i auditorium 54, bygning 208 på Danmarks Tekniske Universitet. Alle er velkomne.

 Forsker Per Møller, DMU, tlf. 4630 1943, pem@dmu.dk

Lipids and stable isotopes in marine food webs in West Greenland Trophic relations and health implications. Ph.D. Thesis. Møller, P. 2006. SammenfatningSummaryFull report in pdf-format (2,739 kB).


Nyheder
Henvendelse om denne sides indhold: 
Anja Brun

Revideret 12.04.2012

Denne hjemmeside vedligeholdes ikke mere

Gå til ny hjemmeside
dce.au.dk