Aarhus University
DU ER HER: Nyheder

Retablering af vådområder uden øget risiko for kollision mellem fly og fugle

Del |

Vådområder kan retableres inden for en afstand af 6-13 km fra flyvepladser uden at det vil øge risikoen for kollisioner mellem fly og fugle. Den præcise vurdering af afstand og type af vådområde bør dog vurderes for hver enkelt flyveplads. Det fremgår af en ny rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Vurderingen er baseret på eksisterende viden om fugleforekomster i vådområder, fuglenes trækmønstre og data fra den danske bird strike statistik (kollisioner mellem fugle og fly).

16.12.2009 | Anne Marie Plejdrup

Retablering af vådområder nær lufthavne vil kunne forøge forekomsten af fugle og derved øge risikoen for kollisioner mellem fugle og fly (bird strikes). Risikoen er størst mens flyene er på selve landingsbanen og i højder under 100 fod under ind- og udflyvning fra flyvepladserne. Den falder markant med flyvehøjden indtil ca. 6 km fra flyvepladsen, hvorefter risikoen for kollisioner mellem fly og fugle ikke ændres væsentligt. Det fremgår af en ny rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Vurderingen er baseret på eksisterende viden om fugleforekomster i vådområder, fuglenes trækmønstre og data fra den danske bird strike statistik (kollisioner mellem fugle og fly). Forfatterne til rapporten anbefaler at der foretages en præcis vurdering af hvilken type af vådområde og med hvilken afstand det kan placeres i forhold til hver enkelt flyveplads.

 Seniorrådgiver Thomas Kjær Christensen, DMU, tlf. 8920 1516, tk@dmu.dk

Teknisk anvisning nr. 23: Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser. Christensen, T.K. & Hounisen, J.P. 2006. 42 s. SammenfatningHele rapporten i pdf-format (1.657 kB).

Nyheder
Henvendelse om denne sides indhold: 
Anne Marie Plejdrup

Revideret 12.04.2012

Denne hjemmeside vedligeholdes ikke mere

Gå til ny hjemmeside
dce.au.dk