Aarhus University
DU ER HER: Nyheder

Revision af fuglerødlisten

Del |

Danmarks Miljøundersøgelser har i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening udarbejdet et system til vurdering af, i hvilken udstrækning fugle og andre dyregrupper, der er i stand til at bevæge sig over store afstande, er i fare for at forsvinde fra Danmark. Resultatet af samarbejdet er en revision af rødlisten for fugle, som kan findes på DMU's hjemmeside.

16.12.2009 | Anne Marie Plejdrup

Danmarks Miljøundersøgelser har i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening udarbejdet et system til vurdering af, i hvilken udstrækning fugle og andre dyregrupper, der er i stand til at bevæge sig over store afstande, er i fare for at forsvinde fra Danmark. Udviklingen er sket efter konsultation af den internationale organisation IUCN. Ved tilpasning af IUCN's globale system, det såkaldte rødlistningssystem, er der taget hensyn til, at meget mobile arter alt andet lige er mindre truede af forsvinden end stationære arter. Resultatet af samarbejdet er en revision af rødlisten for fugle, som kan findes på DMU's hjemmeside.

 Stefan Pihl, DMU, tlf. 8920 1506, sp@dmu.dk

 Knud Flensted, DOF, tlf. 2124 2275, knud.flensted@dof.dk

Nyheder
Henvendelse om denne sides indhold: 
Anne Marie Plejdrup

Revideret 12.04.2012

Denne hjemmeside vedligeholdes ikke mere

Gå til ny hjemmeside
dce.au.dk