Aarhus University
DU ER HER: Nyheder

Tilfredsstillende resultater for alle undersøgte bekæmpelsesmidler

Del |

Ved den analytisk kemiske kontrol af pesticidprodukter på det danske marked i 2008 blev prøver fra udvalgte grupper af bekæmpelsesmidler samlet fra markedet og analyseret for at verificere om det aktuelle indhold af de respektive aktivstoffer og udvalgte tilsætningsstoffer er i overensstemmelse med det deklarerede indhold. Der blev opnået tilfredsstillende resultater for alle de 29 undersøgte bekæmpelsesmidler.

22.12.2009 | Jens Christian Pedersen

Ved den analytisk kemiske kontrol af pesticidprodukter på det danske marked i 2008 blev prøver fra udvalgte grupper af bekæmpelsesmidler er samlet fra markedet og analyseret for at verificere om det aktuelle indhold af de respektive aktivstoffer og udvalgte tilsætningsstoffer er i overensstemmelse med det deklarerede indhold.

Grænsen for en accepteret afvigelse fra indholdet af aktivstof fra det deklarerede indhold er fastsat i bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler. Ud over kontrol af indholdet af aktivstof er de fleste af de indsamlede prøver kontrolleret for indhold af octylphenolethoxylater (OPEO) og nonylphenolethoxylater (NPEO). Industrien og de danske myndigheder har indgået en frivillig aftale om at udfase disse forbindelser fra alle dansk-solgte pesticidprodukter produceret efter juni 2000.

Fire forskellige grupper af produkter er inkluderet i den analytisk-kemiske kontrol, der blev udført af myndighederne i 2008:

  1. 13 prøver af herbicider indeholdende aclonifen, bromoxynil, ioxynil, fluazifop-P-butyl, fenoxaprop-P-ethyl og mesotrion.
  2. 10 prøver af fungicider indeholdende cyazofamid, fluazinam, pencycuron, prothioconazol, tebuconazol og terbuthylazin.
  3. 4 prøver af insekticider indeholdende alpha-cypermethrin og permethrin.
  4. 2 prøver af vækstregulatorer indeholdende paclobutrazol.

Der blev opnået tilfredsstillende resultater for alle de 29 undersøgte bekæmpelsesmidler. Indholdet af aktivstof i alle de analyserede prøver af disse bekæmpelsesmidler var inden for den accepterede tolerance, der er fastsat i bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler.

Ingen af de undersøgte produkter indeholdt OPEO, men ét produkt af ældre dato indeholdt NPEO. Der blev dog ikke foretaget yderligere, da producenten allerede i 2005 orienterede Miljøstyrelsen om det pågældende produkt og rettede fejlen.

På fem produkter var indholdet af aktivstof kun deklareret i g/l og ikke i % som det ellers er krævet i bekendtgørelsen. På to etiketter var indholdet angivet i procent ikke korrekt, men dog deklareret korrekt i g/L.

Kontakt: Kemiker Teddy Krongaard, tlf 4630 1809, tek@dmu.dk

No. 759: Control of Pesticides 2008. Chemical Substances and Chemical Preparations. Krongaard, T. 2009. National Environmental Research Institute, Aarhus University. 25 pp. – NERI Technical Report No 759.  Summary | SammenfatningFull report in pdf (1.5MB)

Nyheder
Henvendelse om denne sides indhold: 
Jens Christian Pedersen

Revideret 12.04.2012

Denne hjemmeside vedligeholdes ikke mere

Gå til ny hjemmeside
dce.au.dk