Aarhus University
DU ER HER: Nyheder

Tranen i hastig fremgang

Del |

Tranen har gjort comeback i Danmark. Fra at være helt fordrevet som ynglefugl er der nu en bestand på knapt 50 ynglepar i Danmark. Det fremgår af MiljøDanmark der fortæller at DMU har gjort status for Danmarks dyr og planter. DMU også har bidraget til en historie om klart vand i Limfjorden.

16.12.2009 | Jens Christian Pedersen

Forside MiljøDanmark m. traneTranen triumferer

Tranen har gjort comeback i Danmark. Fra at være helt fordrevet omkring 1850 er der nu en bestand på 45-49 ynglende par i Danmark. Det viser resultaterne af en omfattende optælling foretaget som del af naturovervågningen i NOVANA-programmet. MiljøDanmark ser også nærmere på hedepletvingen, hjejlen, odderen og grøn kølleguldsmed.  Læs side 22-25 i MiljøDanmark nr 4 2006 .

Klart vand i Limfjorden

Omsider kan DMU's forskere se sikre, positive tegn på fremgang i Danmarks største fjord. Det betyder at mange års anstrengelser for at mindske forureningen med næringssalte nu endelig har båret frugt. Læs side 26-29 i MiljøDanmark nr 4 2006 .

Oversigt over det samlede MiljøDanmark 2006 nr. 4

Nyheder
Henvendelse om denne sides indhold: 
Jens Christian Pedersen

Revideret 12.04.2012

Denne hjemmeside vedligeholdes ikke mere

Gå til ny hjemmeside
dce.au.dk