Aarhus University
DU ER HER: Nyheder

Vandføring og ørreder i Ledreborg Å

Del |

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU) har testet anvendeligheden af en ny type model, en såkaldt habitatmodel, som kan beskrive de økologiske konsekvenser for fx ørreder af ændret vandføring i Ledreborg Å vest for Roskilde.

16.12.2009 | Anja Brun

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU) har for Københavns Energi testet hvor god habitatmodellen RHYHABSIM er til at beskrive de økologiske konsekvenser for fx ørreder af mindsket vandføring i Ledreborg Å vest for Roskilde.

Resultaterne fra modellen viser at udbredelsen af egnede leveområder for ørredyngel i åen falder drastisk, når vandføringen er under 10-15 liter pr. sekund. Ynglen vil således have svært ved at overleve, når vandføringen falder under dette niveau. Modelresultaterne kan bruges i forvaltningen af vandressourcerne til at planlægge en vandindvinding der tager højde for at der skal være mindst 10-15 l pr. sekund i vandløbet for at sikre ørredynglens overlevelse.

Habitatmodellen beskriver kun de forhold der relaterer sig til ændringer i vandføringen og giver derfor ikke det fulde billede af forholdene for ørred i Ledreborg Å. Modellen bør derfor kombineres med undersøgelser af vandkvalitet, iltforhold, temperatur og fiskeribiologi.

 Forsker Morten Lauge Pedersen, DMU, tlf. 8920 1447, mlp@dmu.dk

Nr. 580: Habitatmodellering i Ledreborg Å. Effekten på ørred ved reduceret vandføring. Clausen, B., Olsen, M., Pedersen, S. & Pedersen, M.L. 2006. 58 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (3.094 kB).

Nyheder
Henvendelse om denne sides indhold: 
Anja Brun

Revideret 12.04.2012

Denne hjemmeside vedligeholdes ikke mere

Gå til ny hjemmeside
dce.au.dk