Aarhus University
DU ER HER: Udgivelser » Øvrige udgivelser » 2011

Øvrige udgivelser 2011 / Other publications 2011

Danish Pesticide Leaching Assessment Programme: Monitoring results, May 1999-June 2010. Resultaterne fra ’Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvandet’ fra 1999-2010 er beskrevet i en rapportserie udarbejdet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet og Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet.
Hele rapporten

Gaseous Mercury in the Marine Boundary Layer: Measurements and Modeling. Soerensen, A. L. 2011. PhD thesis. Department of Atmospheric Environment, NERI. National Environmental Research Institute, Aarhus University, Denmark. 176 pp.
Sammenfatning Summary | Full report  in pdf (11.7 MB).

Spatial and temporal distribution of harbour porpoises in relation to their prey. Sveegaard, S. 2011. PhD thesis. Dep. of Arctic Environment, NERI. National Environmental Research Institute, Aarhus University, Denmark. 128 pp. Sammenfatning | Summary | Full report  in pdf (6.73 MB).

Biodiversitetssymposiet 2011 – program og abstracts. Aarhus Universitet, 20.-21. januar 2011. Nygaard, B. & Ejrnæs, R. (redaktører) 2011. Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 64 s. | SammenfatningHele rapporten i pdf-format (2,19).

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 12.04.2012

Denne hjemmeside vedligeholdes ikke mere

Gå til ny hjemmeside
dce.au.dk