Aarhus University
DU ER HER: Udgivelser » Øvrige udgivelser » 2009

Øvrige udgivelser 2009 / Other publications 2009

Enchytraeidae (Oligochaeta) in a changing climate - Ecology and ecophysiology of enchytraeids exposed to climate changes. Maraldo, Kristine. 2009. PhD Thesis. Department of Terrestrial Ecology, National Environmental Research Institute, Aarhus University and Terrestrial Ecology, Institute of Biology, Faculty of Science, University of Copenhagen. 128 pp. Full report in PDF-format (3.57 MB). 

Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland. Forchhammer, M.C., Meltofte, H. & Rasch, M. Aarhus Universitetsforlag.128 s., illustreret. EUR 19.95

ZERO - Zackenberg Ecological Research Operations. 14th Annual Report 2008. Jensen, L.M. and Rasch, M. (eds.) 2009. National Environmental Research Institute, Aarhus University. 119 pp. |Summary| Full report in PDF-format (10.9 MB).

NEXT IV 2005-2009. VOC'er i spildevand. 3. runde, september 2009. Laboratoriernes resultater. Frederiksen, L. og Lassen, P. 94 s. Hele rapporten i pdf-format ( 611 kB).

NERO - Nuuk Ecological Research Operations. 2nd Annual Report 2008. Jensen, L.M. and Rasch, M. (eds.) 2009. National Environmental Research Institute, Aarhus University. 80 pp. |Summary| Full report in PDF-format (8 MB).

Integrated monitoring and assessment of air pollution. Doctors dissertation. Hertel, O. 2009.National Environmental Research Institute, Aarhus University. 80 pp. | Sammenfatning | Abstract | Dissertation in pdf-format (5 MB).

Hazardous and Radioactive Substances in Danish Marine Waters. Status and Temporal Trends. Dahllöf, I. and Andersen, J.H. (eds.) 2009. National Environmental Research Institute, Aarhus University. 116 pp. Full report in PDF-format (8.65 MB). Full report in print format (16.5 MB).

NEXT IV 2005-2009. PESTICIDER A I DRIKKEVAND. 5. runde, maj 2009. Laboratoriernes resultater. Lassen, P. og Frederiksen, L. 122 s. Hele rapporten i pdf-format ( 467 kB).

NEXT IV 2005-2009. PESTICIDER B I DRIKKEVAND. 5. runde, maj 2009. Laboratoriernes resultater. Lassen, P. og Frederiksen, L. 79 s. Hele rapporten i pdf-format ( 397 kB).

Effects of long-term dietary exposure to organohalogen contaminants on vitamin and hormone status in the Greenland Sledge dog (Canis familiaris). Kirkegaard, M. PhD thesis. Research Unit of Environmental Medicine, Institute of Public Health Faulty of Health Sciences, University of Southern Denmark, Odense, Denmark and Department of Arctic Environment, National Environmental Research Institute,Aarhus University. 121 pp. Full report in PDF-format (2.5 MB).

Identifying causes for population decline of the brown hare (Lepus europaeus) in agricultural landscapes in Denmark. Wincentz, T. 2009. PhD thesis. Dept. of Wildlife Ecology and Biodiversity, National Environmental Research Institute, Aarhus University, Denmark and Department of Population Biology, University of Copenhagen. 194 pp. Sammenfatning | Summary | Full report  in pdf (3.7 MB).

NEXT IV 2005-2009. PESTICIDER I VANDLØB. 1. runde, maj - 2009. Laboratoriernes resultater. Lassen, P. og Frederiksen, L. 99 s. Hele rapporten i pdf-format (777 kB).

NEXT IV 2005-2009. PAH’ER I VANDLØB. 3. runde, marts - 2009. Laboratoriernes resultater. Lassen, P. og Frederiksen, L. 94 s Hele rapporten i pdf-format (706 kB) .

Notat vedr. virkemidler og omkostninger til implementering af vandrammedirektivet. April 2009. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet & Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet. 83 s. Notat i pdf-format (575 kB)

Nitratklassekort. Opdatering af Nitratklassifikation i Danmark til 2. generation. Notat i pdf-format (1.571 kB)

Next IV 2005-2009. Regnbetingede Pesticider 1. laboratoriernes resultater. Frederiksen, L., Lassen, P. (48 s.). Hele rapporten i pdf-format (206 kB)

NEXT IV 2005-2009. Pesticider B i drikkevand, 4. runde, september 2008. Laboratoriernes resultater. Frederiksen, L., Lassen, P. (68 s.). Hele rapporten i pdf-format (204 kB)

NEXT IV 2005-2009. Pesticider A i drikkevand, 4. runde, september 2008. Laboratoriernes resultater.. Frederiksen, L., Lassen, P. (112 s.). Hele rapporten i pdf-format (204 kB)

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 12.04.2012

Denne hjemmeside vedligeholdes ikke mere

Gå til ny hjemmeside
dce.au.dk