Aarhus University
DU ER HER: Udgivelser » DMUNyt (nyhedsbrev) » 2011 » 7

Danmarks udledning af drivhusgasser faldt i 2009

DMUNyt årg. 15 nr. 7, 19. maj 2011

Danmarks udledning af drivhusgasser faldt i 2009 med 4,2 procent i forhold til 2008. DMU vurderer, at faldet i emissionerne de seneste par år har været påvirket af reduceret samfundsaktivitet på grund af finanskrisen.

Danmarks samlede udledning af drivhusgasser faldt i 2009
DMU bliver det Nationale Center for Miljø og Energi
Den 1. juli træder en ny og mere integreret organisering på Aarhus Universitet i kraft. DMU’s forskere vil virke ved to institutter under Faculty of Science and Technology, nemlig Institut for Bioscience og Institut for Miljøvidenskab.
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 12.04.2012

Denne hjemmeside vedligeholdes ikke mere

Gå til ny hjemmeside
dce.au.dk