English
        
 

Kursus i OML-Multi 5.0

DMU afholder et een-dags kursus i OML-Multi 5.0.

  • Onsdag den 7. februar 2007 kl. 9.30-16.30 på DMU, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde (Risøs område).
Kurset giver en introduktion til brugen af den seneste version af OML-modellen, OML-Multi 5.0.

Om kurset

OML-Multi kan benyttes til skorstenshøjde-dimensionering i henhold til Miljøstyrelsens Luftvejledning, men også til mere generel kortlægning af luftforurening i byområder. Begge aspekter af modelanvendelsen vil blive behandlet på kurset. Kurset indledes med en kort gennemgang af de principper, der ligger til grund for modellen, men iøvrigt vil der blive lagt megen vægt på anvendelse af modellen med øvelser ved PCere. Der er også mulighed for at diskutere konkrete problemstillinger, som deltagerne måtte have mødt i forbindelse med deres egen brug af modellen.
Kurset henvender sig både til personer, der for første gang skal begynde at arbejde med OML-beregninger og - ikke mindst - til mere erfarne brugere af OML, der ønsker et overblik over de ny faciliteter i modellen.

Kursusdeltagerne vil få udleveret en CD med en tidsbegrænset version af OML-Multi (udløber 15. marts). De deltagere, der ønsker det, kan medbringe egen PC og afvikle øvelserne på den.

Hvis du er interesseret i at få information om kurser på et senere tidspunkt kan du bruge tilmeldingsblanketten, eller du kan tilmelde dig en elektronisk postliste med information om OML.

Kursusbeskrivelse i PDF-format
Download kursusbeskrivelsen i PDF-format (66 KB).

Tilmeldingsblanket i PDF-format
Download en tilmeldingsblanket i PDF-format (71 KB).
Du kan iøvrigt tilmelde dig ved at sende en e-mail med informationen fra tilmeldingsblanketten til
map@dmu.dk

0

Henvendelse om denne sides indhold: Helge Rørdam Olesen
Revideret 19-6-2012

Den rolle, som det tidligere Danmarks Miljøundersøgelser har haft, varetages nu af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet i samarbejde med faglige institutter ved Aarhus Universitet - specielt Institut for Miljøvidenskab og Institut for Bioscience.