Green accounts

NERI’s action plan on environmental management and green purchasing policy is based on the Ministry of Environment and Energy’s policy and on the guidelines in the Ministry’s joint action plan. NERI’s green accounts reflect the fact that environmental management is regularly expanded to incorporate new areas. The emphasis is still on the consumption of energy and water, but waste and purchases of chemicals have been included since 1997 and the transport area was added in 1998.

In 1998, NERI enhanced efforts to influence and inspire the staff towards more environmentally sound behaviour. A green committee has been established at each NERI site. The committees deal with specific problems and propose new initiatives. In addition, NERI informs new members of staff about the environmental management project.

Consumption of water and energy is carefully monitored. In connection with the annual energy labelling, suggestions are made to reduce NERI’s total consumption of energy and water. A number of these suggestions are regularly implemented, for example in areas such as ventilation, lighting, refrigeration and freezing equipment, etc.

NERI prepares an internal energy report. The theme this year is a comparison of the consumption of resources in laboratories and offices. It transpires that the laboratory activities use twice as much heat and water and approx. four times as much electricity as if the buildings were exclusively used as offices.

The development in NERI’s consumption of energy, water and paper is shown in the figure on page 39. More detailed green accounts are included in NERI’s annual accounts.

The consumption of paper for photocopying and printing fell by 14% between 1997 and 1998. Only recycled paper is used. As something new, paper consumed in connection with externally produced publications is included in NERI’s green accounts from 1998.

 

Energi- og vandforbruget overvåges nøje. I forbindelse med den årlige energimærkning fremsættes forslag der skal begrænse DMU’s samlede energi- og vandforbrug, og en række af disse forslag gennemføres løbende. Det være sig på områder inden for ventilation, belysning, køle- og fryseanlæg mv.

DMU udarbejder en intern energirapport som i år som tema har valgt at sammenligne forbruget af ressourcer i laboratorier og kontorer. Det viser sig at der ved laboratorieaktiviteterne anvendes dobbelt så meget varme og vand og ca. fire gange så meget el som hvis bygningerne udelukkende var blevet anvendt til kontorer.

Udviklingen i DMU’s forbrug af energi, vand og papir fremgår af figuren. Et mere detaljeret grønt regnskab indgår i DMU’s virksomhedsregnskab.

Forbruget af papir til kopiering og printere faldt med 14% fra 1997 til 1998. Der anvendes udelukkende genbrugspapir. Som noget nyt indgår papirforbruget i forbindelse med eksternt fremstillede publikationer fra 1998 i DMU‘s grønne regnskab.

DMU's "produktion" af affald 1997-98.

DMU‘s „produktion" af affald 1997-98.

Undersøgelse af transport

I 1998 har DMU kortlagt medarbejdernes tjenesterejser og transport til og fra arbejde. DMU’s ansatte tilbagelægger sammenlagt over 2 millioner km årligt i forbindelse med tjenesterejser. Individuel transport med bil tegner sig for knap halvdelen, mens kollektiv transport (især med fly) står for resten. Miljøbelastningen opgjort som udslippet af CO2 udgør 409 tons. DMU har også set på mulighederne for at reducere belastningen af miljøet. Ved rejser mellem DMU’s tjenestesteder ligger det største potentiale ved et skift fra fly og bil til tog. DMU har derfor henstillet til medarbejderne at man så vidt muligt benytter tog til disse rejser.

Medarbejdernes transport mellem bolig og arbejde udgør i alt 4,4 millioner km årligt eller dobbelt så meget som tjenesterejserne. DMU’s ansatte kører i gennemsnit 52 km om dagen for at komme til og fra arbejde. To tredjedele af denne transport sker i bil. Udslippet af CO2 udgør ca. 500 tons årligt. Resultaterne af undersøgelsen er samlet i en rapport hvor man også har undersøgt medarbejdernes holdning til forskellige tiltag der ville kunne gøre den daglige transport mere miljøvenlig. På baggrund af rapporten vil DMU i 1999 udarbejde en transportplan. I første omgang har DMU indledt et samarbejde med Forskningscenter Risø for at opnå en forbedring af den kollektive transport og for i fællesskab at vurdere andre initiativer der kan medvirke til at sikre en mere miljøvenlig transport til og fra arbejde.

DMU‘s bidrag til udslip af CO2 (tons), fordelt på kilder.

 

Udviklingen i DMU‘s forbrug af varme, el, vand og papir.