Økonomi og personale

Målt i faste priser har DMU’s finanslovsbevilling været nogenlunde uændret i perioden 1990-99. Man skal dog være opmærksom på at bevillingen kun er blevet opretholdt i kraft af tilgang af nye opgaver og hertil hørende bevillinger (vildtforskning, mikrobiologi, Grønlands Miljøundersøgelser). I den samme periode er de eksterne indtægter i form af program- og kontraktforskning tre- til firedoblet målt i faste priser. I 1998 udgjorde DMU’s finanslovsbevilling 133 mio. kr. De eksterne indtægter udgjorde 89 mio. kr. Omsætningen blev således i alt 221 mio. kr., hvilket var en stigning i forhold til 1997.

DMU’s medarbejderstab er vokset betragteligt i tiåret og med en stigning der er større end væksten i økonomien umiddelbart skulle tilsige. I 1998 udgjorde lønudgifterne 62% af DMU’s samlede driftsudgifter. Resultatet er at DMU’s medarbejderstab er vokset fra 200 årsværk i 1989 til ved udgangen af 1998 at udgøre 442 årsværk.

 

DMU’s indtægter beløb sig i 1998 til i alt 222 mio. kr., heraf 133 mio. fra finanslovsbevillingen og 89 mio. fra program- og kontraktforskning mv. DMU’s driftsudgifter i 1998 udgjorde 221 mio. kr. ekskl. forrentning, afskrivning og refusionsberettiget moms. Driftsresultatet på 1,8 mio. kr. overføres til 1999.