Forord

Den 1. januar 1999 var det 10 år siden DMU blev oprettet. Fra starten blev der lagt meget vægt på til stadighed at forbedre DMU’s produkter, og der var meget fokus på at styrke den videnskabelige produktion, først og fremmest i form af internationale videnskabelige artikler. DMU’s overvågning af miljøet er moderniseret og udvidet gennem perioden. DMU har også lagt vægt på løbende at forbedre rådgivningen til styrelser, kommuner, amter m.fl. Endelig er der i de seneste år sket en opprioritering af formidling af institutionens viden til befolkningen, bl.a. i form af temarapporter og det kvartalsvise nyhedsbrev, DMUNyt. Når DMU nu tager hul på sit andet tiår sker det derfor i forvisning om at institutionen gennem de første år har styrket sin positition inden for forskning, overvågning, rådgivning og formidling.

DMU markerer sit 10-års jubilæum med konferencen "Dansk Miljøforskning 1999" som afholdes 19.-20. august i København.

Gennem det meste af 1998 var der i pressen en diskussion om det økonomiske grundlag for at prioritere i miljøpolitikken: Er grundlaget for at prioritere i orden? Prioriteres der rigtigt? DMU tog del i denne debat. Dels indirekte ved at udsende tilstandsrapporten "Natur og miljø 1997. Påvirkninger og tilstand" som giver Miljø- og Energiministeriets samlede status for udviklingen i miljø og natur. Dels direkte ved at svare på indlæg i den trykte presse og ved i samarbejde med ugebladet Ingeniøren at arrangere et velbesøgt debatmøde om miljøøkonomi.

Som et bidrag til at forstærke indsatsen inden for økonomi og systemanalyse har DMU sammen med Forskningscenter Risø etableret "Center for Analyse af Miljø, Økonomi og Samfund" ved at integrere aktiviteterne i DMU’s Afdeling for Systemanalyse med Risøs tilsvarende afdeling. For at styrke arbejdet i centeret har DMU opslået et forskningsprofessorat i miljø-økonomi. Samtidig har DMU opslået et professorat i marin økologi og sammen med Aarhus Universitet arbejder DMU på at etablere et professorat i ferskvandsøkologi. Opslaget af professoraterne sker i samarbejde med forskningsrådene, og DMU venter at de kommende forskningsprofessorer vil styrke DMU’s kompetence.

I jubilæumsåret kan DMU glæde sig over at starte arbejdet med en tilbygning i Roskilde så fusionen med Grønlands Miljøundersøgelser kan fuldendes, idet Afdeling for Arktisk Miljø ventes at kunne flytte i de nye lokaler i midten af år 2000.

I denne beretning er der først og fremmest lagt vægt på at give en overordnet præsentation af DMU’s aktiviteter med en gennemgang af resultater og udvalgte initiativer for det kommende år. Yderligere analyser af udviklingen vil kunne findes i DMU’s virksomhedsregnskab der ventes at foreligge i maj måned. En kort beskrivelse af de planlagte aktiviteter i 1999 kan ses i projektdatabasen på DMU’s hjemmeside, www.dmu.dk.

 

Hans E. Zeuthen
Bestyrelsesformand

Henrik Sandbech
Direktør