Temarapporter fra DMU


TRI.jpg (14123 bytes)  

DMU's TEMA-rapporter er skrevet på letforståeligt dansk og henvender sig til alle der er interesseret i miljø og natur

 

Forureningsbekæmpelse med mikroorganismer
Af Ulrich Karlson, Niels Kroer og Pia A. Willumsen. 32 sider, kr. 30,-

Nr. 6/1996 Status og jagttider for danske vildtarter
Af Jesper Madsen, Tommy Asferg, Ib Clausager og Henning Noer. 112 sider, kr. 110,-

Nr. 7/1996 Naturens tålegrænser - forsuring og eutrofiering
Af Morten Strandberg og Lisbeth Mortensen. 40 sider, kr. 60,-

Nr. 8/1996 Anskydning af vildt
Af Henning Noer, Jesper Madsen, Helmuth Strandgaard og Poul Hartmann. 52 sider, kr.80,-

Nr. 9/1996 Kvælstofbelastning af havmiljøet
Af Henrik Paaby og Flemming Møhlenberg. 40 sider, kr. 60,-

Nr. 10/1996 Havets usynlige liv
Af Åke Hagström, Torkel Gissel Nielsen, Jens Kjerulff Petersen og Thomas Forbes. 33 sider, kr. 50,-

Nr. 11/1997 En atmosfære med voksende problemer. Luftforureningens historie
Af Jes Fenger. 64 sider, kr. 90,-

Nr. 12/1997 Reservatnetværk for vandfugle
Af Preben Clausen, Jesper Madsen, Palle Uhd Jepsen og Bjarne Søgaard. 52 sider, kr. 80,-

Nr. 13/1997 Næringsstoffer - arealanvendelse og naturgenopretning
Af Brian Kronvang, Lars M. Svendsen, Jens Peder Jensen og Jesper Dørge. 40 sider, kr. 60,-

Nr. 14/1997 Mikroorganismer og planteproduktion - muligheder og miljømæssige risici
Af Niels Bohse Hendriksen og Svend Binnerup. 24 sider, kr. 40,-

Nr. 15/1997 Kemikalier i hverdagen
Af Suresh C. Rastogi, Lars Carlsen, Hans Løkke og John Jensen. 40 sider, kr. 60,-

Nr. 16/1997 Luftkvaliteten i danske byer
Af Finn Palmgren, Ruwim Berkowicz, Steen Solvang Jensen og Kåre Kemp. 64 sider, kr. 90,-

Nr. 17/1998 Olieefterforskning og miljø i Vestgrønland
Af David Boertmann, Hanne K. Petersen, Poul Johansen og Anders Mosbech. 56 sider, kr. 80,-

 

Planlagte udgivelser:

Skovrejsning og vandløb
Trafik - Mønstre, struktur, luftforurening
Naturvenligt landbrug
Naturovervågning
Miljøfremmede stoffer i landbruget
Vandfuglene i de danske farvande
Genetisk modificerede planter
Miljøtilstanden i vandløb

 

Rapporterne kan købes i boghandelen eller hos:

Danmarks Miljøundersøgelser 
Frederiksborgvej 399  
4000 Roskilde  
Tlf. 46 30 12 00
Miljøbutikken 
Læderstræde 1 
1201 København K 
Tlf. 33 37 92 92

Klassesæt med 10 stk. kan bestilles til halv pris.

Abonnement (5 numre) kr. 225,-. Alle henvendelser vedrørende abonnement rettes til Miljøbutikken.
(Alle priser er incl. moms, excl. forsendelse).