Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Tekniske anvisninger

Publikationerne kan købes hos:

Danmarks Miljøundersøgelser
Postboks 358,
4000 Roskilde
Tlf.: 4630 1200

Frontlinien, information og bøger
Rentemestervej 8,
2400 København NV.
Tlf.: 7012 0211

Økologisk overvågning i vandløb og på vandløbs-nære arealer under NOVANA 2004-2009.
Pedersen, M.L. & Baattrup-Pedersen, A. (red.) 2003: 128 s. Teknisk Anvisning fra DMU nr. 21, revideret d. 11.06.04. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Hele rapporten i PDF format (604 KB). Bilag (zip)

Manual for rødlistning af plante- og dyrearter i Danmark. Danmarks Miljøundersøgelser (2002).
Wind, P. (2003): 113 s. - Teknisk Anvisning fra DMU nr. 20. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Hele rapporten i PDF format (873 KB).

Overvågning af effekten af retablerede vådområder. Danmarks Miljøundersøgelser. (2003)
Hoffmann, C.C., Nygaard, B., Jensen, J.P., Kronvang, B., Madsen, J., Madsen, A.B., Larsen, S.E., Pedersen, M.L., Jels, T., Baatrup-Pedersen, A., Riis, T., Blicher-Mathiesen, G., Iversen, T.M., Svendsen, L.M., Skriver, J. & Laubel, A.R. (2003):112 s. - Teknisk anvisning fra DMU nr. 19. 3. udgave. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Hele rapporten i pdf-format (1110 KB).

Næringsstofbalancer for landbrugsbedrifter. Afdeling for Vandløbsøkologi. (2000)
Blicher-Mathiesen, G. & Jørgensen, J.O. (2000): 37 s. - Teknisk anvisning fra DMU 18. 2. udgave. Rapporten findes kun i elektronisk format. Hele rapporten i pdf-format (186 KB).

Overvågning af miljøfremmede stoffer i ferskvand. NOVA 2003. (1999)
Afdeling for Vandløbsøkologi; Afdeling for Sø- og Fjordøkologi og Afdeling for Miljøkemi.Kronvang, B., Søndergaard, M., Mogensen, B., Nyeland, B., Andersen, K.J., Schwærter, R.C. & Nielsen, P.V. (1999): 27 s. - Teknisk anvisning fra DMU 17. Rapporten er kun udgivet i elektronisk format. Hele rapporten i pdf-format (161 KB).

Biologisk vandløbskvalitet (DVFI). Udvidet biologisk program. NOVA 2003. (1999)
Afdeling for Vandløbsøkologi og Afdeling for Sø- og Fjordøkologi. Skriver, J., Riis, T., Carl, J., Baattrup-Pedersen, A., Friberg, N., Ernst, M.E., Frandsen, S.B., Sode, A. & Wiberg-Larsen, P. (1999):90 s. - Teknisk anvisning fra DMU 16. Rapporten er kun udgivet i elektronisk format. Hele rapporten i pdf-format (554 KB).

Oplandsanalyse af vandløbs- og søoplande 1998-2003. Vandløb og søer. NOVA 2003.(1999)
Afdeling for Vandløbsøkologi og Afdeling for Sø- og Fjordøkologi. Kronvang, B., Jensen, J.P., Pedersen, M.L., Larsen, S.E., Müller-Wohlfeil, D.-I., Wiggers, L., Kronquist, H., Tornbjerg, H. & Ringsborg, O. (1999):73 s. - Teknisk anvisning fra DMU 15. Se rapporten i pdf-format (1164 KB).

Fiskeyngelundersøgelser i søer. Metoder til anvendelse i søer i det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljøet. NOVA 2003.(1999)
Afdeling for Sø- og Fjordøkologi. Lauridsen, T.L., Jensen, J.P., Berg, S., Michelsen, K., Rugaard, T., Schriver, P. & Rasmussen, A.C. (1999):46 s. - Teknisk anvisning fra DMU 14 (online).

Elektrofiskeri til bestemmelse af fiskebestande i vandløb. 2. udg.(1996)
Afdeling for Sø- og Fjordøkologi. Mortensen, E. & Geertz-Hansen, P. (1996):36 s. - Teknisk anvisning fra DMU 13.

Vegetationsundersøgelser i søer. Metoder til anvendelse i søer i Vandmiljøplanens Overvågningsprogram. 2.udg.(1996)
Afdeling for Sø- og Fjordøkologi. Moeslund, B., Hald Møller, P., Schriver, P., Lauridsen, T. & Windolf, J. (1996): 41 s. - Teknisk anvisning fra DMU 12.

Interkalibrering af dyreplanktonundersøgelser i søer.(1996)
Afdeling for Sø- og Fjordøkologi. Jensen, J.P., Jeppesen, E., Søndergaard, M. & Jensen, K. (1996): 44 s. - Teknisk anvisning fra DMU 11.

Teknisk-videnskabelige rapporter. En håndbog for forfattere og sekretærer.(1995)
Afdeling for Atmosfærisk Miljø og Direktionen. Fenger, J. & Thorsted, L. (1995): 96 s. - Teknisk anvisning fra DMU 10.

Retningslinier for marin overvågning - bundvegetation.(1995)
Afdeling for Ferskvandsøkologi og Afdeling for Havmiljø- og Mikrobiologi. Krause-Jensen, D., Christensen, P.B. & Sandbeck, P. (1995):49 s. - Teknisk anvisning fra DMU 9.

Interkalibrering af planteplanktonundersøgelser i søer.(1994)
Afdeling for Ferskvandsøkologi. Jensen, J.P. & Søndergaard, M. (1994)40 s. - Teknisk anvisning fra DMU 8.

Kvalitetssikring af overvågningsdata. Retningslinier for kvalitetssikring af ferskvandskemiske data i Vandmiljøplanens Overvågningsprogram.(1994)
Afdeling for Ferskvandsøkologi. Svendsen, L.M. & Rebsdorf, Aa. (1994): 87 s. - Teknisk anvisning fra DMU 7.

Vegetationsundersøgelser i søer. Metoder til anvendelse i søer i Vandmiljøplanens Overvågningsprogram.(1993)
Afdeling for Ferskvandsøkologi.Moeslund, B., Hald Møller, P., Windolf, J. & Schriver, P. (1993): 45 s. - Teknisk anvisning fra DMU 6.

Biologisk bedømmelse af vandløbskvalitet. Metode til anvendelse på vandløbsstationer i Vandmiljøplanens Overvågningsprogram.(1992)
Afdeling for Ferskvandsøkologi.Kirkegaard, J., Wiberg-Larsen, P., Jensen, J., Iversen, T.M. & Mortensen, E. (1992):22 s. - Teknisk anvisning fra DMU 5.

Dækningsgrad af trådalger. Metode til anvendelse på vandløbsstationer i Vandmiljøplanens Overvågningsprogram.(1992)
Afdeling for Ferskvandsøkologi.Friberg, N., Wiggers, L., Hansen, F., Jensen, H.A. & Thomsen, M. (1992):20 s. - Teknisk anvisning fra DMU 4.

Fiskeundersøgelser i søer. Undersøgelsesprogram, fiskeredskaber og metoder. Overvågningsprogram.(1990)
Afdeling for Ferskvandsøkologi. Mortensen, E., Jerl Jensen, H., Müller, J.P. & Timmermann, M. (1990):57 s. - Teknisk anvisning fra DMU 3.

Udtagning af jordvandsprøver. Sugecellernes funktion. Landovervågningsprogram.(1990)
Afdeling for Terrestrisk Økologi.Grant, R. & Blicher-Mathiesen, G. (1990): 28 s. - Teknisk anvisning fra DMU 2.

Prøvetagning og analysemetoder i søer. Overvågningsprogram.(1990)
Afdeling for Ferskvandsøkologi. Kristensen, P., Søndergaard, M., Jeppesen, E., Mortensen, E. & Rebsdorf, Aa. (1990):32 s. - Teknisk anvisning fra DMU 1.


0


Helle Thomsen

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000