In English
Nyt Viden Om DMU Kontakt os Søg

Afd for Marin Økologi

Find denne side på adressen
http://iltrapport.dmu.dk

Ved kraftigt iltsvind dækker hvide svovlbakterier havbunden.
Foto: Peter Bondo Christensen, DMU

Et nærbillede af de hvide svovlbakterier, også kaldet beggiatorer.
Foto: Peter Bondo Christensen, DMU

Iltsvind i de
danske farvande

Forside Rapport Iltsvindskort Arkiv Kontakt Læs mere

DMU, Fyns Amt og Sønderjyllands Amt
18. november 2003

Stadig enkelte steder med iltsvind midt i november

DMU og de berørte amter har nu undersøgt om der fortsat er iltsvind på de steder hvor bundvandet manglede ilt i oktober. Resultaterne viser, at iltsvindet nu er overstået de fleste steder, som det er normalt for årstiden. I nogle dybe områder af bælterne, Det sydfynske Øhav og sønderjyske fjorde var der dog fortsat iltsvind midt i november. DMU venter at de kommende dages blæst vil reducere iltsvindet, evt. fjerne de sidste rester af iltsvindet for i år.

I uge 46, 10.-14. november, var der stadig iltsvind i de dybe render i det nordlige Storebælt samt i Flensborg yderfjord, og kraftigt iltsvind i de dybeste dele af det sydlige Lillebælt, Det sydfynske Øhav og Åbenrå Fjord, mens iltsvindet nu var ophørt i det sydlige Kattegat og Øresund.

DMU har i uge 46 undersøgt iltforholdene i de åbne indre farvande og kun observeret iltsvind (3-4 mg/l) i de dybe render i det nordlige Storebælt fra Sjællands Odde til Sprogø. Iltsvindet i slutningen af oktober i det sydlige Kattegat og Øresund var ophørt.

Fyns Amt og Sønderjyllands Amt har fulgt udviklingen i iltforholdene i deres områder, hvor der sidst i oktober stadig var iltsvind, nemlig det nordlige Storebælt, det sydlige Lillebælt, Det sydfynske Øhav og Flensborg Fjord.

I det nordlige Storebælt har det iltfattige bundvand siden slutningen af oktober flyttet sig frem og tilbage, så der i en periode ikke blev observeret iltsvind i området, men i uge 46 var det igen tilbage i de dybe render.

I det sydlige Lillebælt var der i uge 46 iltsvind nord for Als på dybder større end 27 m og kraftigt iltsvind (1,7 mg/l) dybere end 29 m. I bassinet mellem Als og Ærø lå iltsvindet i 30 m dybde og kraftigt iltsvind (1,2 mg/l) fra 31 m. I Ærøbassinet i Det sydfynske Øhav var der ikke længere svovlbrinte i bundvandet, men stadig iltfrit ved bunden. Iltsvind og kraftigt iltsvind startede her i henholdsvis 25 m og 26 m dybde.

I Åbenrå Fjord var der iltsvind på dybder større end 24 m og kraftigt iltsvind på dybder større end 29-30 m. I den yderste del af Flensborg Fjord var der iltsvind på dybder større end 29 m. Der var således fortsat iltsvind i et ca. 555 km² stort område af de sønderjyske kystvande.

De kommende dages kraftige vind fra vest vil sætte gang i udskiftningen af bundvandet og derved reducere, evt. helt fjerne de sidste rester af iltsvind.

Yderligere information kan findes på:

www.fyns-amt.dk

www.sja.dk

Seneste iltrapport

DMU's Afdeling for Marin Økologi udsender rapporter om iltforhold og iltsvind i de danske havområder den sidste fredag i august, september, oktober måned.

Læs den seneste rapport, der indeholder et oversigtskort og beskrivelser af iltforholdene de forskellige danske havområder.

oversigtskort fra iltrapport - klik for at gå til aktuel rapport
Tidligere rapporter finder man i arkivet.
klik på kortet

Iltsvindskort

Rapporterne bliver suppleret med interaktive iltsvindskort som viser iltsvindets udbredelse.

 

iltsvindskort - klik for at gå til det interaktive kort
klik på kortet
0


Ole Schou Hansen

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000