Aarhus University

Speciale på DMU

Sæt kronen på værket med speciale og ph.d. fra Danmarks nationale miljøforskningscenter.

Abonnér på nyheder

Få besked om DMUNyt, publikationer og andre nyheder. Det er gratis og du kan til hver en tid melde fra igen.

Miljøkonference

DMU arrangerer en international konference i Aarhus 5-6. oktober: "Science for the environment - environment for society." Konferencen skal sætte fokus på den tværfaglige forskning og problemløsning på miljøområdet.

Nyheder

tirsdag 27. marts 2012

Fremtidens hav – værd at beskytte

Savgylte på stenrev i Kattegat. Foto: Karsten Dahl

En ny kortfilm ”Fremtidens hav - værd at beskytte” giver på 14 minutter en grundig indsigt i de mange vidt forskellige interesser, der i dag får adgang til at udnytte havet og dets ressourcer - ofte efter først-til-mølle-princippet.

Kategori Nyheder

torsdag 23. februar 2012

Hver 14. fredede odder har hagl i kroppen – grævling går fri

Over syv procent af de dødfundne oddere, der i perioden 2007-2011 blev indleveret til myndigheder og naturhistoriske museer, havde hagl i kroppen. Det viser røntgenundersøgelser af 66 oddere, som er foretaget ved Aarhus Universitet.

Kategori Nyheder
torsdag 02. februar 2012

Danmark ligger 7. lavest på EU-landeliste over partikelforurening

Mens samarbejdsorganisationen OECD i sin økonomiske årsrapport 2012 for Danmark lister København til at være hårdere belastet af partikelforurening end f.eks. Rom og Barcelona, så tegner Det Europæiske Miljøagentur (EEA) i en ny, teknisk rapport et noget andet billede af luftforureningen med fine pa

Kategori Nyheder

tirsdag 31. januar 2012

Maskiner sandsynlig årsag til midlertidigt øget luftforurening midt i København

Omfattende brug af entreprenørmaskiner ved byggerier ved Rådhuspladsen i København er en sandsynlig årsag til lokalt forhøjet luftforurening med kvælstofdioxid (NO2) både i 2010 og 2011.

Kategori Nyheder

mandag 30. januar 2012

Luftkvalitetsberegninger for vejstrækningen Viborg-Aarhus og mulige alternativer

I forbindelsen med Vejdirektoratets VVM-undersøgelse af forskellige linjeføringsforslag for udbygning af rute 26 mellem Viborg og Aarhus har Aarhus Universitet ved DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi udført luftkvalitetsberegninger for strækningerne Viborg V-Rødkærsbro og Søbyvad-Aarhus.

Kategori Nyheder

Arrangementer

torsdag 13. oktober 2011

Workshop om vildtsundhed og klimaændringer

Center for Vildtsundhed inviterer alle interesserede til workshop om vildtsundhed og klimaændringer. Workshoppen afholdes den 13. oktober 2011 på Vildtforvaltningsskolen, Kalø.

Kategori Arrangementer

onsdag 05. oktober 2011

Science for the Environment: Konference 5-6. oktober i Aarhus

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet arrangerer en international konference i Aarhus med titlen: ”Science for the Environment - Environment for Society.” Konferencens formål er at bygge bro mellem forskere og praktikere på miljøområdet.

Kategori Arrangementer
onsdag 21. september 2011

Kursus i OML-modellen

DMU, Aarhus Universitet, afholder et én-dags kursus i brug af luftforureningsmodellen OML-Multi onsdag den 21. september 2011 på DMU i Roskilde.

Kategori Arrangementer

mandag 22. august 2011

Institute Seminar: Chiral chemicals as tracers of sources and global biogeochemical processes

Date: 29th of August,10:00-11:00 Place: Niels Bohr Auditorium, Roskilde Terry Bidleman, Environment Canada, University of Toronto, Umeå University

Kategori Arrangementer

torsdag 19. maj 2011

Åbent Hus: Et speciale der gør en forskel - kom og hør hvilke muligheder der er for at skrive speciale ved DMU i Roskilde

19. maj 2011 kl. 13.30-16.00, Roskilde. Kom og hør om mulighederne for at skrive bachelor- og specialeprojekt i de enkelte afdelinger, få en rundvisning og mød evt. en mulig vejleder hvis du allerede har en ide.

Kategori Arrangementer

torsdag 19. maj 2011

PhD Course in Determination of priority pollutants, transformation products and transformation processes in the environment

28. august - 3. september 2011, Aarhus University, Roskilde

Kategori Arrangementer

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 24.03.2015

Denne hjemmeside vedligeholdes ikke mere

Gå til ny hjemmeside
dce.au.dk