Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Samfund

Miljøtilstandsrapport: "Natur og miljø 2001. Påvirkninger og tilstand"
Af Bach, H., Christensen, N. & Kristensen, P. (red.)(2001). Danmarks Miljøundersøgelser. 368 s. Faglig rapport fra DMU, nr 385. Link til side med de enkelte kapitler i pdf-format.
Miljøtilstandsrapport: Temadatabasen
Figurer og datagrundlag for Miljøtilstandsrapporten
Genetisk modificerede planter
Miljømæssig og økologisk risikoanalyse af genetisk modificerede planter (GMP).

0


Helle Thomsen

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000