Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Rådgivning

Rådgivning, overvågning mv. inden for natur og miljø. DMU udfører rådgivning og overvågning for private firmaer og offentlige institutioner inden for:

  • vandmiljø (påvirkning fra landbrug og dambrug, genopretning)
  • luftforurening (effekter af trafik og andre kilder, spredningsmodeller)
  • natur (overvågning, effekter af broer, vindmøller, jagt, forstyrrelser mv.; naturgenopretning)
  • miljøfremmede stoffer og organismer (analyser, risikovurdering, overvågning)
  • tværgående analyser

Opgaver i udlandet

DMU deltager i stigende omfang i internationale opgaver inden for hele arbejdsområdet. En væsentlig opgave er samarbejdet i forbindelse med Det Europæiske Miljøagentur hvor DMU deltager i flere konsortier med deltagere fra hele Europa.

DMU samarbejder med Forskningscentret for Skov & Landskab (FSL) og Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS) om projekter i tilknytning til Danmarks miljøbistand. GEUS koordinerer arbejdet.

DMU har bl.a. deltaget i projekter om bæredygtig anvendelse af naturen (Baltikum, Andesregionen) luftforurening (Tjekkiet, Rusland, Malaysia, Kina), vandmiljø (hele det europæiske område), opbygning af laboratorier (Ægypten, Thailand), bæredygtig udnyttelse af mineralske råstoffer (Tanzania, Zambia), integreret miljøvurdering (Sydafrika).

0


Helle Thomsen

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000