Forside Nyt Viden Om DMU Kontakt os Søg In English
 

Spørgsmål og svar om gensplejsede bakterier

Cystisk fibrose

Til min bestyrtelse har jeg læst i Politikens netavis at Danmarks Miljøundersøgelser vil udsætte en gensplejset Pseudomonas fluorescens.

Som mor til en 4 årig pige med cystisk fibrose vil jeg på det stærkeste protestere mod dette forsøg. Man udsætter gensplejsede bakterier i naturen, som er "livs-forkortende" for en gruppe mennesker. Nu har vi i 4 år forsøgt alt for at undgå denne bakterie i svømmehaller og baderum, og så udsætter en statslig organisation bevidst disse farlige bakterier. Jeg er ligeglad med, at seniorforsker Ulrich Karlson fra DMU henviser til, at bakterien er klassificeret som ikke-sygdomsrelateret. Dette betyder barer, at bakterien bør omklassificeres, idet den uden nogen diskussion er særdeles sygdomsrelateret for mennesker med cystisk fibrose.

Eftersom forsøget ikke engang har taget højde for, at denne bakterie er sygdomsfremkaldende for cystisk fibrose patienter, så viser det jo tydeligt, at man heller ikke har undersøgt, hvorvidt den gensplejsede bakterie har større bivirkninger på cystisk fibrose patienter end den ikke-gensplejsede. Dette forstærker yderligere min protest mod udsætningen.

Jeg ser frem til at høre fra rette vedkommende om dette.

Nanna Lund

 

Kære Nanna Lund

Jeg kan godt forstå din bekymring på baggrund af artiklen i Politiken.

Det er imidlertid vigtigt at gøre sig klart at der findes en række forskellige arter af Pseudomonas. Den man normalt støder på som et problembarn er arten Pseudomonas aeruginosa som du fx kan møde i svømmehaller mv. Den er det man kalder opportunistisk patogen.

Den art som DMU nu vil søge om at få lov at sætte ud i jorden som led i at udvikle en mikrobiologisk jordrensning er Pseudomonas fluorescens. Det er en almindelig bakterie i jord som fx optræder på grøntsager. "Vores" bakterie er således oprindeligt isoleret fra rødder af sukkerroer.

Ved forsøgene vil bakterien blive podet på rødderne af pil og lucerne og derefter plantet i jorden på et lille afspærret areal ved Hasselager nær Århus. Det giver en meget ringe sandsynlighed for at bakterien skulle kunne komme i kontakt med luftvejene på mennesker.

Vi har på baggrund af Politikens artikler taget kontakt til professor Niels Højby. Vi har forstået på ham at Pseudomonas fluorescens kan isoleres fra nogle patienter med cystisk fibrose, men ikke fra raske patienter. Pseudomonas fluorescens optræder ikke som sygdomsfremkaldende, heller ikke i cystisk fibrose patienter.

Vi har derfor grund til at fastholde at vores stamme af Pseudomonas fluorescens ikke på nogen måde kan betragtes som sygdomsfremkaldende.

Se envidere ansøgningen, afsnit om "Pathogenicity."

Med venlig hilsen
Jens C. Pedersen
Informationsmedarbejder


            Links


Dato for sidste opdatering 2000-03-16 Til toppen Tilbage Frem Send os dine spørgsmål og kommentarer Sitemap Links