Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Miljøtilstandsrapporten 2001: Høringer

Svar på høring af udkast til Miljøtilstandsrapporten 2001
Høring af udkast til Miljøtilstandsrapporten 2001
DMU offentliggør fredag d. 24. august kl. 16.00 udkastet til den 4-årlige miljøtilstandsrapport via www.dmu.dk. Alle interesserede kan kommentere på udkastet frem til 21. september. Yderligere oplysninger: Forskningschef Hanne Bach, DMU, tlf. 4630 1230
Svar på høring af indholdsfortegnelse til Miljøtilstandsrapporten 2001
Høring af indholdfortegnelse til Miljøtilstandsrapporten 2001
Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) sendte (11-10-2000) kommenteret indholdsfortegnelse til høring med henblik på kommentarer til emnevalg og evt. forslag til indhold af de enkelte kapitler i den kommende miljøtilstandsrapport, "Natur og Miljø 2001. Påvirkninger og tilstand". Svarfrist 6. november. Se følgebrev og kommenteret indholdsfortegnelse via ovenstående link. Kontakperson: Forskningschef Hanne Bach, tlf. 4630 1200

0


Helle Thomsen

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000