DMU's forside Forside for vand Om DMU

Total N tilførsel til havet - 1990

Kystafsnit
Oplands- areal km2
Bidrag fra forskellige kilder
Total tilførsel
Års- afstrømning
Vandføringsvægtet koncentration
Spildevand direkte til havet
Spildevand via vandløb
Diffuse kilder
tons N
tons N
tons N
tons N
mio. m3
mg/l N
Nordsøen10816 1858 2127 19257 23243 4951 4.69
Skagerak1098 714 161 2727 3602 347 10.38
Kattegat15848 2674 2656 29282 34612 5144 6.73
Nordlige Bælthav3116 736 1387 7170 9293 883 10.53
Lillebælt3380 2263 691 8825 11779 1073 10.98
Storebælt5409 1777 997 12653 15428 1101 14.01
Øresund1726 5034 480 5281 10795 283 38.10
Sydlige Bælthav418 135 41 1004 1180 85 13.84
Østersøen1210 362 109 1925 2396 205 11.67

Tilbage

Opdateret 3.10.2005 Vedligeholdes af:Jytte Erfurt