DMU's forside Forside for vand Om DMU

Total N tilførsel til havet - 1991

Kystafsnit
Oplands- areal km2
Bidrag fra forskellige kilder
Total tilførsel
Års- afstrømning
Vandføringsvægtet koncentration
Spildevand direkte til havet
Spildevand via vandløb
Diffuse kilder
tons N
tons N
tons N
tons N
mio. m3
mg/l N
Nordsøen10816 1611 1583 16572 19766 4259 4.64
Skagerak1098 779 152 1834 2765 290 9.54
Kattegat15848 2046 2274 24601 28921 4543 6.37
Nordlige Bælthav3116 402 1237 5188 6827 726 9.40
Lillebælt3380 1513 653 6873 9039 914 9.89
Storebælt5409 1334 965 10664 12963 1291 10.04
Øresund1726 5054 463 1815 7332 347 21.14
Sydlige Bælthav418 34 49 784 867 82 10.58
Østersøen1210 451 85 2948 3484 274 12.71

Tilbage

Opdateret 3.10.2005 Vedligeholdes af:Jytte Erfurt