DMU's forside Forside for vand Om DMU

Total P-tilførsel til havet - 1991

Kystafsnit
Oplands- areal km2
Bidrag fra forskellige kilder
Total tilførsel
Års- afstrømning
Vandføringsvægtet koncentration
Spildevand direkte til havet
Spildevand via vandløb
Diffuse kilder
tons P
tons P
tons P
tons P
mio. m3
mg/l P
Nordsøen10816 287 257 221 765 4259 0.18
Skagerak1098 141 51 45 237 290 0.82
Kattegat15848 303 366 363 1032 4543 0.23
Nordlige Bælthav3116 39 120 84 243 726 0.33
Lillebælt3380 281 129 155 565 914 0.62
Storebælt5409 208 211 152 571 1291 0.44
Øresund1726 1111 96 33 1240 347 3.58
Sydlige Bælthav418 8 10 9 27 82 0.32
Østersøen1210 80 14 51 145 274 0.53

Tilbage

Opdateret 3.10.2005 Vedligeholdes af:Jytte Erfurt