DMU's forside Forside for vand Om DMU

Total N tilførsel til havet - 1992

Kystafsnit
Oplands- areal km2
Bidrag fra forskellige kilder
Total tilførsel
Års- afstrømning
Vandføringsvægtet koncentration
Spildevand direkte til havet
Spildevand via vandløb
Diffuse kilder
tons N
tons N
tons N
tons N
mio. m3
mg/l N
Nordsøen10816 1325 2117 22174 25616 4551 5.63
Skagerak1098 622 152 2158 2932 296 9.89
Kattegat15848 2421 2234 28912 33567 4495 7.47
Nordlige Bælthav3116 384 1054 6379 7817 698 11.20
Lillebælt3380 1239 736 8593 10568 968 10.92
Storebælt5409 1358 868 10632 12858 1063 12.09
Øresund1726 4511 352 1571 6434 244 26.39
Sydlige Bælthav418 38 25 1015 1078 73 14.74
Østersøen1210 563 48 2713 3324 238 13.97

Tilbage

Opdateret 3.10.2005 Vedligeholdes af:Jytte Erfurt