DMU's forside Forside for vand Om DMU

Total N tilførsel til havet - 1993

Kystafsnit
Oplands- areal km2
Bidrag fra forskellige kilder
Total tilførsel
Års- afstrømning
Vandføringsvægtet koncentration
Spildevand direkte til havet
Spildevand via vandløb
Diffuse kilder
tons N
tons N
tons N
tons N
mio. m3
mg/l N
Nordsøen10816 631 1940 19556 22127 4605 4.81
Skagerak1098 438 92 1906 2436 269 9.05
Kattegat15848 1829 1904 28102 31835 4558 6.98
Nordlige Bælthav3116 335 739 8684 9757 939 10.39
Lillebælt3380 576 517 9520 10613 1175 9.04
Storebælt5409 980 718 15763 17462 1595 10.95
Øresund1726 4474 307 3211 7992 385 20.78
Sydlige Bælthav418 37 23 1215 1274 109 11.68
Østersøen1210 376 71 3909 4355 341 12.78

Tilbage

Opdateret 3.10.2005 Vedligeholdes af:Jytte Erfurt