DMU's forside Forside for vand Om DMU

Total P-tilførsel til havet - 1993

Kystafsnit
Oplands- areal km2
Bidrag fra forskellige kilder
Total tilførsel
Års- afstrømning
Vandføringsvægtet koncentration
Spildevand direkte til havet
Spildevand via vandløb
Diffuse kilder
tons P
tons P
tons P
tons P
mio. m3
mg/l P
Nordsøen10816 43 199 272 513 4605 0.11
Skagerak1098 72 17 44 133 269 0.49
Kattegat15848 219 250 382 850 4558 0.19
Nordlige Bælthav3116 34 83 109 226 939 0.24
Lillebælt3380 96 67 163 326 1175 0.28
Storebælt5409 136 123 172 431 1595 0.27
Øresund1726 893 66 27 986 385 2.56
Sydlige Bælthav418 6 6 14 26 109 0.24
Østersøen1210 82 15 33 130 341 0.38

Tilbage

Opdateret 3.10.2005 Vedligeholdes af:Jytte Erfurt