DMU's forside Forside for vand Om DMU

Total N tilførsel til havet - 1994

Kystafsnit
Oplands- areal km2
Bidrag fra forskellige kilder
Total tilførsel
Års- afstrømning
Vandføringsvægtet koncentration
Spildevand direkte til havet
Spildevand via vandløb
Diffuse kilder
tons N
tons N
tons N
tons N
mio. m3
mg/l N
Nordsøen10816 621 1935 25237 27793 6178 4.50
Skagerak1098 459 88 3076 3624 466 7.78
Kattegat15848 1828 2043 38804 42675 6711 6.36
Nordlige Bælthav3116 401 629 9859 10889 1373 7.93
Lillebælt3380 685 548 11700 12933 1652 7.83
Storebælt5409 843 630 16019 17492 2158 8.11
Øresund1726 4425 326 2961 7712 504 15.31
Sydlige Bælthav418 23 24 1009 1056 119 8.83
Østersøen1210 310 50 4147 4506 429 10.49

Tilbage

Opdateret 3.10.2005 Vedligeholdes af:Jytte Erfurt