DMU's forside Forside for vand Om DMU

Total N tilførsel til havet - 1995

Kystafsnit
Oplands- areal km2
Bidrag fra forskellige kilder
Total tilførsel
Års- afstrømning
Vandføringsvægtet koncentration
Spildevand direkte til havet
Spildevand via vandløb
Diffuse kilder
tons N
tons N
tons N
tons N
mio. m3
mg/l N
Nordsøen10816 558 1790 19198 21546 5356 4.02
Skagerak1098 357 151 2149 2658 363 7.32
Kattegat15848 1409 1829 29876 33114 5531 5.99
Nordlige Bælthav3116 477 494 5582 6553 961 6.82
Lillebælt3380 536 506 7441 8483 1244 6.82
Storebælt5409 703 492 10129 11324 1462 7.75
Øresund1726 4126 251 1591 5967 375 15.90
Sydlige Bælthav418 16 21 684 720 79 9.10
Østersøen1210 252 51 2201 2504 254 9.85

Tilbage

Opdateret 3.10.2005 Vedligeholdes af:Jytte Erfurt