DMU's forside Forside for vand Om DMU

Total P-tilførsel til havet - 1995

Kystafsnit
Oplands- areal km2
Bidrag fra forskellige kilder
Total tilførsel
Års- afstrømning
Vandføringsvægtet koncentration
Spildevand direkte til havet
Spildevand via vandløb
Diffuse kilder
tons P
tons P
tons P
tons P
mio. m3
mg/l P
Nordsøen10816 33 183 367 583 5356 0.11
Skagerak1098 61 16 71 148 363 0.41
Kattegat15848 165 217 536 918 5531 0.17
Nordlige Bælthav3116 46 54 96 196 961 0.20
Lillebælt3380 79 66 178 323 1244 0.26
Storebælt5409 78 80 124 282 1462 0.19
Øresund1726 615 48 101 764 375 2.04
Sydlige Bælthav418 3 5 7 15 79 0.18
Østersøen1210 50 10 35 95 254 0.38

Tilbage

Opdateret 3.10.2005 Vedligeholdes af:Jytte Erfurt