DMU's forside Forside for vand Om DMU

Total N tilførsel til havet - 1996

Kystafsnit
Oplands- areal km2
Bidrag fra forskellige kilder
Total tilførsel
Års- afstrømning
Vandføringsvægtet koncentration
Spildevand direkte til havet
Spildevand via vandløb
Diffuse kilder
tons N
tons N
tons N
tons N
mio. m3
mg/l N
Nordsøen10816 341 1466 10399 12207 2837 4.30
Skagerak1098 111 134 1456 1701 245 6.95
Kattegat15848 1076 1535 16354 18965 3454 5.49
Nordlige Bælthav3116 412 385 2281 3078 377 8.17
Lillebælt3380 452 369 3256 4077 580 7.03
Storebælt5409 662 395 2149 3205 372 8.61
Øresund1726 2583 165 417 3165 135 23.41
Sydlige Bælthav418 22 23 249 294 29 10.30
Østersøen1210 112 52 1460 1624 162 10.02

Tilbage

Opdateret 3.10.2005 Vedligeholdes af:Jytte Erfurt